(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia

Најновије вести

Обавештење

Дана 13.10.2017.године, приликом спровођења поступка принудног извршења лишен је слободе – у обављању адвокатске службе, адвокат Мирко Стојановић. Колега је заједно са још два лица спроведен у ПС Чукарица, иако није постојала судска одлука о лишењу слободе адвоката, у складу са чл.35.Закона о адвокатури. АК Београда је реаговала моментално тако што је секретар Управног одбора Драгослав Љубичановић отишао у ПС Чукарица захтевајући од полицијских службеника и надлежног заменика јавног тужиоца да презентују судску одлуку којом се одобрава лишење слободе адвоката. Како у конкретном случају, судска одлука није постојала, реч о неоснованом лишењу слободе. Због тога је колега Мирко Стојановић одмах пуштен и против њега није поднета кривична пријава, док су остала лица саслушана у својству осумњичених. Обавештавамо колеге да се у оваквим ситуацијама обавезно обрате комори без одлагања како би правовремено реаговали у циљу заштите адвоката и поштовања закона који гарантује адвокатима да у обављању адвокатске службе могу бити лишени слободе само на основу судске одлуке, а не на основу одлуке полиције или тужилаштва.

19.10.2017
Семинар обуке адвокатских приправника за полагање правосудног испита

Позивамо заинтересоване адвокатске приправнике да се пријаве на

СЕМИНАР ОБУКЕ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

који организује Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије према Плану за спровођење програма за стручну обуку адвокатских приправника за полагање правосудног испита

РОК ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЈЕ 30.10.2017. ГОДИНЕ

Кандидати се пријављују писаним путем на адресу Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13, Београд, или електронским путем на е-маил адресу: a.k.srbije@gmail.com са назнаком “За припрему правосудног испита”.

Позив за предавање

У сарадњи са Катедром за судску медицину Медицинског факултета у Београду, Адвокатска комора Београда Вас позива на предавање професора Jason Payne Jamesa, једног од најугледнијих стручњака из области судске медицине у свету, које ће се одржати 19.10.2017.године у 09,00 часова у Свечаној сали Медицинског факултета (Др.Суботића 8) на тему „Здравствена заштита лица лишених слободе у полицији и улога вештака судске медицине“, као и на предавање које ће се одржати истог дана након тога у Свечаној сали Скупштине града (Драгослава Јовановића 2) на тему: „Улога и организација форензичке и правне медицине у Великој Британији“. Скрећемо пажњу да ће предавања бити одржана на енглеском језику. Позивамо све заинтересоване да присуствују.

18.10.2017
Информација о стању у АК Београда

Поштоване колеге,

У прилогу можете видети саопштење о стању у АК Београда

12.10.2017
ОДЛУКЕ УО АК БЕОГРАДА

Из одлука Управног одбора донетих 2014.године (одлуке у прилогу) произилази да су ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА САМИ СЕБИ ОДОБРИЛИ ТРОШАК ТАКСИ ПРЕВОЗА И ТРОШАК УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ПО ИСПОСТАВЉЕНИМ РАЧУНИМА, КОЈЕ СУ НАПЛАЋИВАЛИ ИЗ СРЕДСТАВА КОМОРЕ. Посебно забрињавају одлуке којима је ОДБИЈЕН ЗАХТЕВ ЗА ФОРМИРАЊЕ СЕКЦИЈЕ МЛАДИХ АДВОКАТА, али је зато ОРГАНИЗОВАН КОКТЕЛ ПОВОДОМ СУСРЕТА УПРАВНОГ ОДБОРА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА РОТАРИ КЛУБА У ПРОСТОРИЈАМА КОМОРЕ И О ТРОШКУ КОМОРЕ (одлуке у прилогу)

SOKO GROUP

Из уговора о техничком обезбеђењу од 12.05.2017 (потписао Слободан Шошкић), рачуна 779 од 12.05.2017, рачуна 781 од 23.05.2017, готовинског рачуна 782/17 од 26.05.2017 ( у прилогу) и извештаја о промету на рачуну код Банке Поштанске штедионице произилази да је АКБ на име услуге физичког обезбеђења за период 12.05.2017–26.05.2017 (за 15 дана) „СОКО ГРОУП“ доо исплаћено са рачуна АКБ укупно 1.669.680,00 динара.
Одлуком УО АКБ бр.1589-1-4/2017 од 09.05.2017 (у прилогу) одобрава се ангажовање обезбеђења 24 сата дневно и сви трошкови обезбеђења, при чему је поверено Марку Ницовићу да се стара о реализацији одлуке, што значи да је он одговоран за висину уговорене накнаде од 1.000,00 еура дневно.

LEON GROUP

Из уговора о физичко техничком обезбеђењу од 01.06.2017 (потписао Небојша Авлијаш), анекса 1 уговора о пружању услуга обезбеђења од 14.06.2017 (потписао Небојша Авлијаш), анекса 2 уговора о физичко-техничком обезбеђењу бр.2448/17 од 14.09.2017. (потписао Владимир Гајић), фактуре br.1/17 од 21.06.2017, 2/17 од 03.07.2017, 3/17 од 14.08.2017 i 4/17 од 22.09.2017 и 5/17 од 25.09.2017 произилази да су Небојша Авлијаш и Владимир Гајић закључили уговор и анексе (у прилогу) на основу којих је АКБ на име услуге физичког обезбеђења за период 23.05.2017 – 25.09.2017 (за 4 месеца) дужна да плати „LEON SEC. GROUP“ доо укупно 6.090.000,00 динара.

AKTIV 8

АК Београда је са „АКТИВ 8“ доо закључила два уговора: уговор о пружању услуга „IT“ бр.4783/16 од 25.10.2016 i уговор о пружању услуга „CLOUD HOSTING“ бр.4782/16 од 25.10.2016. (у прилогу) по основу којих је месечно исплаћиван паушалан износ од 500 ЕУРА (одржавање рачунара), паушалан износ од 675 ЕУРА (закуп ресурса са администрацијом сервера на месечном нивоу) и 15 ЕУРА / 1 сат при чему је месечни збир сати износио у просеку око 30 сати што значи додатних 450 ЕУРА (одржавање именика адвоката). Када се на наведене цене дода ПДВ добија се укупан износ месечне уговорне обавезе према „АКТИВ 8“ од око 240.000,00 динара. Уговори су закључени уочи заказаних избора у АК Београда и то на период од 4 године – до 31.12.2020.године, са штетном уговорном клаузулом да у случају једностраног раскида, наручилац (АК Београда) има обавезу да плати целокупан преостали период трајања уговора (као уговорна казна) – иако предметне услуге не би биле уопште пружене. Реч је о укупном износу од око 80.000 ЕУРА на штету средстава адвоката Београда.

ЗАКОН О ПРАВОЗАСТУПНИЦИМА
Савремена адвокатура установљена је у Србији Законом о јавним правозаступницима донетим на предлог Владе Илије Гарашанина 28. фебруара 1862. године за време владавине Кнеза Михаила Обреновића. Доношењем тог закона правна помоћ је поверена само школованим правницима, које у ово звање упише Министарство правде... ЗАКОН О ПРАВОЗАСТУПНИЦИМА