(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Поштовани,

Управни одбор АК Београда је на седници одржаној дана 27.02.2018.године на основу члана 23.став1.тачка 22. Статута АК Београда(„Службени лист града Београда“93/2016 „Службени гласник РС 30/2017-ОУС“), донео ПОСЛОВНИК О РАДУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

ПОСЛОВНИК АК БЕОГРАДА