(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Poštovani,

Upravni odbor AK Beograda je na sednici održanoj dana 27.02.2018.godine na osnovu člana 23.stav1.tačka 22. Statuta AK Beograda(„Službeni list grada Beograda“93/2016 „Službeni glasnik RS 30/2017-OUS“), doneo POSLOVNIK O RADU ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

POSLOVNIK AK BEOGRADA