(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia

Poštovane kolege,

Upravni odbor AK Beograda je na sednici održanoj 07.12.2020.godine doneo odluku da se svi zapisnici sa sednica Upravnog odbora objavljuju na veb sajtu www.akb.org.rs, nakon anonimizacije podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ova odluka predstavlja značajan iskorak u pravcu bolje informisanosti advokata i veće transparentnosti u radu organa AK Beograda, jer se svim zainteresovanim kolegama pruža mogućnost da saznaju koja pitanja se pretresaju na sednicama UO i koje odluke se donose.

Verujemo da će se na ovaj način otkloniti mogućnost za manipulacije na osnovu lažnih informacija o radu organa komore i da će se ojačati zajedništvo advokata Beograda. Svi zainteresovani advokati i advokatski pripravnici – članovi AK Beograda mogu se upoznati sa zapisnicima tako što će u prvu rubriku uneti svoje prezime, srednje slovo (sa tačkom) i ime, a u drugu rubriku broj svoje advokatske/pripravničke legitimacije.

AK Beograd

NAPOMENA:

Prezime i ime se piše latiničnim pismom i velikim slovima u odgovarajućem polju

Specijalni karakteri nisu dozvoljeni (Č, Ć, Dž, Đ, Š), primer: MARKO Đ. STOŠIĆ se treba napisati kao MARKO DJ. STOSIC