(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
GENERALI

Bivše rukovodstvo je nakon preuzimanja dužnosti 2014. jednostrano raskinulo ugovor o kolektivnom osiguranju sa Generali osiguranjem i zaključilo ugovor o kolektivnom osiguranju sa DDOR Novi Sad , što je rezultiralo pokretanjem sudskog postupka za naknadu štete koji je okončan presudom Privrednog suda u Beogradu P.7736/2014 od 01.02.2016. (u prilogu) kojom je AK Beograda obavezana da Generali osiguranju isplati novčani iznos od 107.994,61 EURA sa zateznom kamatom počev od 25.05.2014 do isplate, kao i novčani iznos od 536.508,00 dinara na ime troškova parničnog postupka. Ovo je rezultat nečije odluke da rizikuje pokretanje sudskog spora i pogrešne procene da će u sudskom sporu uspeti, što se nije dogodilo, već je usled ovakvog neodgovornog postupanja AK Beograda pretrpela štetu u iznosu od oko 15.000.000,00 dinara.

Prilog:

Generali

Štampa vesti