(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE AK SRBIJE I AK BEOGRADA O OBUSTAVI JEDNONEDELJNOG PROTESTA SA OBUSTAVOM RADA ADVOKATA

                                                                    S A O P Š T E NJ E

 

Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Beograda saopštavaju da se od ponedeljka – 06.08.2018.godine, obustavlja jednonedeljni protest sa obustavom rada advokata zbog ubistva advokata Dragoslava Miše Ognjanovića.

Ovim protestom ukazano je javnosti i svim državnim organima da napad na advokata predstavlja napad na pravosuđe, koje bez advokature ne može funkcionisati.

Ovim protestom advokati su izrazili ne samo jedinstveni stav povodom ubistva kolege Ognjanovića, već i opravdano očekivanje čitave profesije da rasvetljavanje napada na advokate mora predstavljati pitanje od posebnog javnog interesa i prioritet u radu organa krivičnog gonjenja, kao i da u sistemu krivičnopravne zaštite advokat mora biti jednako zaštićen kao sudija ili tužilac.

Narednih dana biće formirano Stalno telo za praćenje istraga svih napada na advokate koje će činiti predstavnici advokature, sudstva, tužilaštva, policije i Ministarstva pravde. Zadatak Stalnog tela biće praćenje delotvornosti istraga u slučajevima napada na advokate i unapređenje zakonskih propisa koji uređuju krivično pravnu zaštitu advokata.

Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Beograda pratiće dalji rad nadležnih državnih organa na rasvetljavanju ovog zločina do 20.09.2018.godine, kada će na osnovu informacija svojih predstavnika u Stalnom telu i u zavisnosti od postignutih rezultata istrage, doneti odluke o daljim merama i aktivnostima, uključujući obustavu rada i raspisivanje novčane nagrade za rasvetljavanje slučaja.

 

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

 

Viktor Gostiljac, advokat

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

 

Jugoslav Tintor, advokat

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE O OBUSTAVI PROTESTA

Štampa vesti