(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
USPOSTAVLJENA SARADNJA IZMEĐU ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA I SRPSKE ADVOKATSKE KOMORE U ČIKAGU

Poštovane kolege

Obaveštavamo Vas da je Upravni odbor Advokatske komore Beograda uspostavio saradnju sa Srpskom advokatskom komorom u Čikagu – Ilinios (SAD) u cilju profesionalnog povezivanja advokata članova komora.

Očekujemo da će se u narednom periodu saradnja između dve komore ostvariti kroz razmenu važnih informacija vezanih za poslove advokata u okviru dve jurisdikcije, organizaciju stručnih skupova, obuka i treninga, povezivanje sa drugim institucijama u obe zemlje i pomoć državljanima obe zemlje u komunikaciji sa predstavnicima državnih organa, pomoć pri pripremama i prijavama za polaganje pravosudnog ispita naših državljana u SAD. Imajući u vidu da je reč o najuticajnijoj srpskoj advokatskoj asocijaciji van teritorije Republike Srbije, očekujemo da će uspostavljena saradnja doprineti ne samo povezivanju advokata već i nacionalnoj povezanosti Srba u dijaspori.

 

                                Predsednik Advokatske komore Beograda

                                      Jugosav Tintor, advokat

Štampa vesti