(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ADVOKAT MOŽE BITI LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

ADVOKAT MOŽE BITI LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Poštovane kolege

Obaveštavamo Vas da je Upravni odbor Advokatske komore Beograda zauzeo stav da advokat može biti određen kao lice za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa  odredbama člana 56. do 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovakav stav je zauzet imajući u vidu da Zakon o advokaturi, Statut i Kodeks profesionalne etike ne propisuju da je obavljanje poslova lica za zaštitu podataka o ličnosti nespojivo sa advokaturom.

Na ovaj način se proširuje krug poslova koje advokati mogu obavljati.

Predsednik AK Beograda

 Jugoslav Tintor, advokat

Štampa vesti