(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
AK BEOGRADA ORGANIZUJE ČETIRI TRIBINE POD NAZIVOM ISKORAK ADVOKATURE IZ VAJBER PROSTORA

Poštovane kolege

Obaveštavam Vas da AK Beograda organizuje četiri advokatske tribine pod nazivom:

„ISKORAK ADVOKATURE IZ VAJBER PROSTORA“

Uvereni da je dijalog među advokatima moguć i da ga treba voditi na način koji dolikuje advokaturi kao profesiji – kroz argumentovanu diskusiju u okviru koje bi se raspravila sva sporna i nedorečena pitanja, organizujemo četiri tribine na kojima će biti reči o problemima sa kojima se suočava advokatura. Diskusiju će moderirati Jugoslav Tintor, predsednik AK Beograda a otvoriće je u svojstvu panelista predstavnici advokature u radnim grupama Ministarstva pravde za pojedina pitanja, predstavnik OEBS-a, predstavnik Kol centr, disciplinski tužilac AKS i član UO AKB. U okviru tribine mogućnost aktivnog učešća u diskusiji imaće svi prisutni advokati. Cilj koji želimo postići je iskorak izvan okvira „vajber komunikacije“ i pokretanje dijaloga o aktuelnim pitanjima od značaja za advokatsku profesiju. Pozivamo sve zainteresovane kolege.

1.ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI, PODZAKONSKI AKTI I POČETAK PRIMENE ZAKONA

Dana 25.09.2019.godine u 17,00 časova u sali Advokatske akademije, Dečanska 13/VI

Biljana Bjeletić, predstavnik AKS u radnoj grupi Ministarstva pravde za besplatnu pravnu pomoć

Lea Gerasimović, predstavnik AKS u radnoj grupi Ministarstva pravde za besplatnu pravnu pomoć

2.ZAKON O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA I ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

Dana 26.09.2019.godine u 17,00 časova u sali Advokatske akademije, Dečanska 13/VI

Tanja Arsić, predstavnik AKS u radnoj grupi Ministarstva pravde za zakon o posredovanju

Jasmina Milutinović, predstavnik AKS u radnoj grupi Ministarstva pravde za zakon o izvršenju

3.UOČENI PROBLEMI U RADU KOL CENTRA – MOGUĆA UNAPREĐENJA SISTEMA

Dana 27.09.2019.godine u 17,00 časova u sali Advokatske akademije, Dečanska 13/VI

Žarko Marković, pravni savetnik Misije OEBS-a u Srbiji

Marija Nikolić, menadžer operatera Kol centra

4.KODEKS PROFESIONALNE ETIKE I ADVOKATSKA TARIFA – POTREBNE IZMENE

Dana 30.09.2019.godine u 17,00 časova u sali Advokatske akademije, Dečanska 13/VI

Ana Božić, disciplinski tužilac AK Srbije

Đorđe Mara, član UO AK Beograda

 PREDSEDNIK

 ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

 Jugoslav Tintor, advokat

PRILOG

Štampa vesti