(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
AKTIV 8

AK Beograda je sa „AKTIV 8“ doo zaključila dva ugovora: ugovor o pružanju usluga „IT“ br.4783/16 od 25.10.2016 i ugovor o pružanju usluga „CLOUD HOSTING“ br.4782/16 od 25.10.2016. (u prilogu) po osnovu kojih je mesečno isplaćivan paušalan iznos od 500 EURA (održavanje računara), paušalan iznos od 675 EURA (zakup resursa sa administracijom servera na mesečnom nivou) i 15 EURA / 1 sat pri čemu je mesečni zbir sati iznosio u proseku oko 30 sati što znači dodatnih 450 EURA (održavanje imenika advokata). Kada se na navedene cene doda PDV dobija se ukupan iznos mesečne ugovorne obaveze prema „AKTIV 8“ od oko 240.000,00 dinara. Ugovori su zaključeni uoči zakazanih izbora u AK Beograda i to na period od 4 godine – do 31.12.2020.godine, sa štetnom ugovornom klauzulom da u slučaju jednostranog raskida, naručilac (AK Beograda) ima obavezu da plati celokupan preostali period trajanja ugovora (kao ugovorna kazna) – iako predmetne usluge ne bi bile uopšte pružene. Reč je o ukupnom iznosu od oko 80.000 EURA na štetu sredstava advokata Beograda.

Prilog:

Ugovor – Aktiv 8 Cloud Hosting

Ugovor o pružanju IT usluga Aktiv 8

Štampa vesti