(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ČETRNAEST NEVLADINIH ORGANIZACIJA PODNELO JE PRITUŽBU PROTIV AK BEOGRADA MEĐUNARODNOJ ASOCIJACIJI ADVOKATA

AK Beograda je dopisom pozvala sve advokate da se prijave na listu pružalaca besplatne pravne pomoći izrazivši očekivanje “da će samo advokati koje finansiraju nevladine organizacije sredstvima iz donacija imati interes da se prijave na listu kao advokati koji besplatnu pravnu pomoć pružaju navodno “pro bono”, kao i da će njihov rad svakako biti predmet ocene nadležnih organa advokatske komore u svetlu odredbi Kodeksa profesionalne etike advokata koje zabranjuju nelojalnu konkurenciju u okviru advokatske profesije.”

Ovu poruku nevladine organizacije su shvatile kao pretnju advokatima koji rade u nevladinom sektoru pa je četnaest nevladinih organizacija podnelo pritužbu Međunarodnoj asocijaciji advokata, kojom traže od ove asocijacije da “pozove AK Beograda da prekine sa taktikom zastrašivanja advokata koji su uključeni u rad nevladinih organizacija”. U pritužbi se još navodi da “AK Beograda sprovodi postupak brisanja advokata koji su statutarni zastupnici nevladinih organizacija”.

Pritužbu su potpisali: Centar za humanitarno pravo, JUKOM, Fondacija za otvoreno društvo, KRIS – Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji, Partneri za demokratke promene Srbija, Građanske inicijative, Praksis, Astra, Autonomni ženski centar, Pištaljka, Da se zna,  Beogradski centar za ljudska prava i A11 Inicijativa za ekonomska i socijalna prava.

AK Beograda je obavezna da obezbedi poštovanje normi koje uređuju advokatsku profesiju i niko ne može biti privilegovan kada je reč o poštovanju odredbi koje zabranjuju nelojalnu konkurenciju i odredbi koje zabranjuju poslove koji su nespojivi sa advokaturom, zbog čega su donete odluke u odnosu na sve one koji bavljenje advokaturom nisu usaglasili sa Zakonom i Kodeksom.

Jedini cilj podnete pritužbe je zaštita privilegovanog statusa pojedinih advokata iz nevladinog sektora koji se ne bave advokaturom “stvarno i stalno” već je koriste “kao paravan” za svoje druge aktivnosti, kao i advokata koji posredstvom udruženja građana pribavljaju klijente.

U prilogu se možete upoznati sa dopisom Međunarodna asocijacije advokata koji je dostavljen AK Beograda povodom pritužbe četrnaest nevladinih organizacija i odgovor AK Beograda na ovaj dopis (na engleskom i srpskom jeziku)

PREDSEDNIK AK BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

International Bar Association

Report of the Belgrade Bar Association

Odgovor AKB – IBA

Štampa vesti