(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
SNIMAK DRUGOG ADVOKATSKOG SAVETOVANJA NA ZLATIBORUAK Beograda je organizovala „Drugo advokatsko savetovanje“ čiji je cilj da advokatura okupi stručnu javnost i inicira diskusiju o pitanjima od značaja za profesiju, zaštitu prava građana i funkcionisanje pravosuđa. 

Na skupu koji je održan 25-27.10.2018.godine u Hotelu „MONA“ na Zlatiboru pored velikog broja advokata učestvovali su predstavnici Narodne skupštine, Vlade RS, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, Ministarstva unutrašnjih poslova, sudova, tužilaštava, pravnih fakulteta, strukovnih udruženja, medija i nevladinog sektora.

Teme panela bile su: uticaj advokatske profesije na kvalitet vršenja pravde, kodeks profesionale etike advokata i advokatska tarifa – potrebne izmene, novi sistem paušalnog oporezivanja advokata, moguća unapređenja rada kol centra, jednostavno tehničko rešenje za tonska snimanja suđenja i konkretni problemi u praktičnoj primeni odredaba procesnih zakona.  

Diskusiju su inicirali panelisti iz različitih profesija uz mogućnost aktivnog uključivanja svih učesnika. Cilj koji postižemo je otklanjanje barijera u komunikaciji i pokretanje dijaloga o suštinskim pitanjima od značaja za pravilnu primenu prava. Uvereni smo da će pokrenuti dijalog povodom konkretnih pitanja predstavljati okidač stručnoj javnosti da se ova pitanja adekvatno urede u interesu vladavine prava. 

Na kraju savetovanja je organizovana svečana večera u Hotelu „MONA“ kojoj je prisustvovalo svih 400 učesnika.

Snimke panel diskusija “Drugog advokatskog savetovanja” možete pogledati preko linka AK Beograda:

(kliknuti na YouTube kako bi pregledali celokupan snimak)Štampa vesti