(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
DOPIS POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

           Poštovane koleginice i kolege,

             Obaveštavamo Vas da se Advokatska komora Beograda, u  skladu sa odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Beograda donetoj na sednici održanoj dana 04.4.2022.godine, obratila Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sa zahtevom da dostavi izjašnjenje da li je davanje podataka  koji se odnose na generalije advokata sa sedištem advokatske kancelarije, tačnim brojem predmeta koji su u radu u određenim oblastima, u konkretnom slučaju predmetima za obradu kredita,  informacija od javnog značaja  ili nije i da li se takvi podaci mogu javno objavljivati.

            Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je dopisom od 19.5.2022.godine odgovorio na zahtev Advokatske komore Beograda, sa čijom sadržinom se možete upoznati u prilogu obaveštenja.

Dopis Advokatske komore Beograda

Dopis Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

Štampa vesti