(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
DOSTAVA TAČNIH PODATAKA KOJI SE DNOSE NA BROJEVE TELEFONA I E-MAIL ADRESE ADVOKATA, RADI AŽURIRANJA NA SAJTU ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas da  u roku od 7 dana od dana objavljivanja poziva dostavite tačne podatke koji se odnose  na  brojeve telefona, kao i e-mail  adrese, u cilju ažuriranja podata na sajtu Komore, kao i dostavljanja pismena i obaveštenja od strane Komore.

e-mail za dostavu podataka office@akb.org.rs

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

Štampa vesti