(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
EVIDENCIJA ZA UPIS U IMENIK ADVOKATA OD 06.12.2019. godine, 23.12.2019.godine i 26.12.2019.godine

EVIDENCIJA ZA UPIS U IMENIK ADVOKATA OD 23.12.2019.godine.  I 26.12.2019.godine

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu možete videti evidenciju zahteva za upis u Imenik advokata Advokatske komore Beograda za Sednicu  UO AK Beograda od    23.12.2019.godine.  i  26.12.2019.godine.

EVIDENCIJA 06.12.2019.

EVIDENCIJA 23.12.2019.

EVIDENCIJA 26.12.2019.

Štampa vesti