(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
INFORMACIJA O NEOVLAŠĆENOJ UPOTREBI PEČATA

Dana 22.11.2017.godine na emailove advokata Beograda stiglo je „Obaveštenje o privremenom sedištu komore“ potpisano od strane advokata Vladimira Gajića koji se lažno predstavlja kao predsednik AK Beograda.

Obaveštavamo advokate da su svi pečati koji koristi Vladimir Gajić oglašeni nevažećim u odlukom Upravnog odbora 1458-12.2/2017 od 19.05.2017. koja je objavljena u Službenom listu grada Beograda broj 32 od 09.06.2017. i odlukom Upravnog odbora 2830/2017 od 11.10.2017. koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 94 od 19.10.2017.

Neovlašćeno korišćenje pečata koji su poništeni u skladu sa Zakonom predstavlja krivično delo, a formiranje „privremenog sedišta“ – potkopavanje temelja na kojim komora počiva.

Na osnovu popisa zatečenog stanja utvrđeno da je u periodu 10.06.2017. – 21.09.2017.godine nelegalan upravni odbor na čelu sa Vladimirom Gajićem doneo rešenja o upisu u imenik za 38 advokata i 57 pripravnika. Posledice paralelizma organa otklonjene su tako što je Upravni odbor po službenoj dužnosti ponovio upravne postupke i doneo odluke o upisu svih kolega sa danom kada su otpočeli bavljenje advokaturom – kako advokati ne bi trpeli štetne posledice.

Činjenica je da su kandidati mogli biti dovedeni u zabludu prilikom upisa, imajući u vidu turbulentna dešavanja u sedištu komore u periodu maj-septembar 2017. Međutim, kako je rad komore na adresi sedišta već dva meseca normalizovan, isključena je mogućnost svake zablude. Zbog toga vas obeveštavamo da advokatske i pripravničke legitimacije, potvrde i rešenja o profesionalnom statusu, uverenja o položenom advokatskom ispitu koje budu sačinjene na memorandumu AK Beograda,overene pečatima koji su oglašeni nevažećim i potpisima advokata Vladimira Gajića, Jovice Todorovića ili Uroša Tešmanovića – neće moći da se koriste u pravnom prometu i neće biti priznavane u postupcima pred nadležnim državnim organima jer ne predstavljaju isprave izdate od AK Beograda na osnovu ovlašćenja iz čl.65.Zakona o advokaturi

Upravni odbor je na sednici održanoj dana 27.11.2017.godine doneo odluku kojom se nalaže advokatima Vladimiru Gajiću, Jovici Todoroviću i Urošu Tešmanoviću da u roku od 3 dana predaju sve primerke pečata koji su oglašeni nevažećim u sedište AK Beograda, Dečanska 13, kao i da prestanu da dezinformišu advokate i nanose dalju štetu ugledu advokatske profesije.

Ovim putem obavešavamo sve kolege da je sedište AK Beograda određeno Statutom i da propisi koji uređuju advokaturu ne poznaju mogućnost izmeštanja sedišta na neku privremenu lokaciju, tako da dostava pismena na adresu koja nije zvanično sedište komore neće proizvoditi pravne posledice u odnosu na AK Beograda.

Prilog: INFORMACIJA O NEOVLAŠĆENOJ UPOTREBI PEČATA

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

Štampa vesti