(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
INFORMACIJA O NORMALIZACIJI RADA KOMORE

Sproveden je popis dokumentacije i uređeno je korišćenje poslovnih prostorija

U oktobru 2017 stručna služba AK Beograda obavljala je svoje poslove na šestom spratu jer je vršen popis celokupne zatečene dokumentacije kako bi se utvrdilo šta od dokumentacije postoji a šta nedostaje. Popis je sproveden i dokumentacija je složena. Nakon što je u avgustu 2017. AK Beograda zaključila poravnanje sa AK Srbije kojim su uređeni međusobni finansijski odnosi tako što je AK Beograda platila celokupan glavni dug po osnovu članskog doprinosa za protekle četiri godine, a AK Srbije otpustila celokupan dug po osnovu kamate i po osnovu troškova sudskih postupaka koji su okončani, u oktobru 2017 AK Beograda je sa AK Srbije zaključila sporazum o načinu korišćenja poslovnih prostorija na osnovu kojeg će AK Beograda koristiti prostorije na prvom, drugom i sedmom spratu, a AK Srbije prostorije na trećem spratu, dok će salu za sastanke koristiti zajednički.

Nakon decenije poremećenih odnosa, otklonjeni su uzroci sukoba AK Beograda i AK Srbije, koji će ubuduće funkcionisati koordinisano i zajednički u cilju odbrane interesa profesije.

 

Otpočelo je preispitivanje finansijskog poslovanja AKB za period 2014-2017

Nakon upućenog poziva svim revizorskim kućama da daju ponude, Upravni odbor je doneo odluku da se preispitivanje finansijskog poslovanja AK Beograda u periodu 2014-2017. poveri „Euroaudit“ doo, nakon čega je revizorska kuća otpočela sa analizom priliva i odliva sredstava, namenskog trošenja, osnova plaćanja i efekata zaključenih ugovora i donetih odluka.

 

Konstituisani su disciplinski organi i nadzorni odbor za period 2017-2021.

U oktobru 2017.godine, nakon izvršenog detaljnog popisa spisa disciplinskih organa, održani su sastanci disciplinskog tužilaštva i disciplinskog suda na kojima su podeljeni predmeti zamenicima disciplinskog tužioca, formirana sudska veća i otpočelo se sa radom.

U novembru 2017, održana je konstitutivna sednica nadzornog odbora na kojoj je za predsednika nadzornog odbora izabran advokat Tomislav Popović i otpočelo se sa radom.

 

“VTB banka“ je odblokirala sredstva AK Beograda i omogućila raspolaganje

Dana 13.11.2017.godine, izvršni odbor VTB Banke je doneo odluku da odobri prenos sredstava koji su se nalazili na računu AK Beograda u iznosu od oko 10.000.000,00 dinara na račun AK Beograda kod Banke „Poštanske štedionice“ tako da je ovo pitanje konačno rešeno

 

Isplaćena je pomoć porodiljama, podignuta starosna granica za decu i vrednost vaučera

Imajući u vidu da proteklih godine nije isplaćivana novčana pomoć u slučaju porođaja, Upravni odbor je doneo odluku da se ova pomoć isplati svim koleginicama koje su postale majke od 01.01.2015. do danas tako da je usvojeno 57 podnetih zahteva i isplaćeno oko 30.000 eur.

Starosna granica za dodelu poklona mališanima je podignuta sa 7 godina na 10 godina, a vrednost novogodišnjih vaučera povećana je sa 3.000,00 na 5.000,00 dinara, tako sa očekujemo da će se po ovom osnovu isplatiti oko 50.000 eur. Smatramo da poslovanje komore neće biti ugroženo time što će se deci advokata obezbediti odgovarajući novogodišnji pokloni.

Prilog: INFORMACIJA O NORMALIZACIJI RADA KOMORE

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA
Jugoslav Tintor, advokat

Štampa vesti