(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
INFORMACIJA O PRAVOSNAŽNOSTI PRESUDE VIŠEG SUDA P1.br.115/17 OD 13.06.2018.

INFORMACIJA O PRAVOSNAŽNOSTI PRESUDE VIŠEG SUDA P1.br.115/17 OD 13.06.2018.

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da je presudom Apelacionog suda u Beogradu Gž.10189/18 od 23.05.2019. potvrđena presuda Višeg suda u Beogradu P1.115/17 od 13.06.2018.godine kojom su odbijeni kao neosnovani svi tužbeni zahtevi za poništaj izbora u AK Beograda održanih 13.05.2017.godine, na kojima je za predsednika komore izabran advokat Jugoslav Tintor. Time je konačno, nakon pune dve godine suđenja, pravosnažnom sudskom presudom stavljena tačka na pitanje legaliteta rukovodstva AK Beograda.

Podsećamo da je Upravni odbor AK Beograda na čijem je čelu Jugoslav Tintor vratio mandate advokatima Beograda radi provere sopstvenog legitimiteta i sproveo nove izbore za sve organe AK Beograda 04.11.2018.godine na kojima je po prvi put u istoriji komore glasalo hiljadu advokata. Ovim izborima otklonjena je svaka dilema oko toga ko uživa većinsku podršku beogradskih advokata jer je Jugoslav Tintor ponovo izabran za predsednika komore sa ubedljivih 760 glasova.

U odluci Apelacionog suda navodi se da je u uslovima nepostojanja legitimnog Upravnog odbora jedino Skupština kao najviši organ komore, na osnovu čl.14.Statuta mogla preuzeti ovlašćenja Upravnog dobora, da je Skupština sve odluke donela u skladu sa čl.33-48 Statuta kojim je uređen izbor organa upravljanja AK Beograda, tako što je na svoje dve sednice održane 08.04.2017.godine i 23.04.2017.godine u skladu sa odredbama čl.14, 17 i 18.Statuta donela odluku da se izborna Skupština zakaže za 13.05.2017.godine i da se sprovede izborni postupak za organe upravljanja AKB kao i da je pravilno postupio prvostepeni sud kada je odbio sve tužbene zahteve za poništaj izbornih radnji preduzetih u vezi izbora održanih 13.05.2017.godine, našavši da su „izabrani legitimni organi upravljanja AK Beograda u skladu sa čl.14,16,18,22,23,33,40 i 41.Statuta AKB i čl.63.Zakona o advokaturi“

U odluci Apelacionog suda navodi se i da je Upravni odbor AKB doneo odluku da se izborna skupština zakazuje za 10.06.2017.godine bez potrebnog kvoruma za raspravljanje i odlučivanje i da su u radu Upravnog odbora na sednici održanoj 20.03.2017.godine učestvovali i članovi kojima su mandati poništeni pravosnažnom presudom Višeg suda u Beogradu P.21323/10, kao i tadašnji predsednik AKB sada pok.advokat Slobodan Šoškić kome je mandat poništen pravosnažnom presudom Višeg suda u Beogradu P.21058/10.

Apelacioni sud zaključuje da se neosnovano osporava zastupanje od strane Tintor Jugoslava odn. njegov izbor za predsednika AK Beograda obzirom da su na izbornoj skupštini 13.05.2017. godine u skladu sa Statutom AKB izabrani legitimni organi upravljanja AK Beograda.

Sa pravosnažnom presudom Višeg suda u Beogradu P1.115/17 od 13.06.2018.godine i presudom Apelacionog suda u Beogradu Gž.10189/18 od 23.05.2019. godine i rešenjem o ispravci Apelacionog suda u Beogradu Gž.10189/18 od 19.07.2019.godine možete se upoznati u prilogu. 

PREDSEDNIK

 ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

 Jugoslav Tintor, advokat

INFORMACIJA O PRAVOSNAŽNOJ PRESUDI P1.115-17

PRESUDA VIŠEG SUDA P1 115-2017-PRAVOSNAŽNA

PRESUDA APELACIONOG SUDA Gž 10189-18-PRVI DEO

PRESUDA APELACIONOG SUDA Gž 10189-18-DRUGI DEO

REŠENJE O ISPRAVCI APELACIONOG SUDA

Štampa vesti