(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
INFORMACIJA O PROMENAMA U FUNKCIONISANJU KOMORE

Telefon za slučaj hapšenja advokata, pretresa kancelarije i za hitne situacije

Nakon lišenja slobode kolege u vršenju advokatske službe i pravovremene reakcije AK Beograda kojom je ukazano da je prekršen čl.35.Zakona o advokaturi (koji propisuje da advokat ne može biti lišen slobode bez odluke suda), uočena je potreba da se unapredi komunikacija između komore i advokata u ovakvim incidentinim situacijama. Zbog toga je Upravni odbor uveo DEŽURNI TELEFON 065-3239-846 na koji će se 24 sata dnevno / 7 dana u nedelji, javljati neko od članova UO, kako bi u situaciji kada advokata lišavaju slobode ili kada se advokat nalazi u situaciji da mu je reakcija komore neophodna – usledilo postupanje organa komore pravovremeno i bez odlaganja – kako u noćnim satima, tako i u dane vikenda i državnih praznika. Verujemo da ćemo da ovaj način uspostaviti kod advokata osećaj sigurnosti da se u svakom momentu mogu osloniti na savet i drugu vrstu podrške svog profesionalnog udruženja.

 

Saradnja sa OEBSom – kol centar advokatske komore za postavljanje branilaca

Održan je sastanak sa predstavnicima OEBS-a na kojem je dogovoreno da će u projektu uvođenja kol centra advokatske komore za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti za dva meseca biti okončana izrada softverske aplikacije koja će obezbediti tehničke pretpostavke da sudovi, tužilaštva i MUP prilikom određivanja branilaca po službenoj dužnosti moraju pozivati isti broj telefona kol centra.OEBS će snositi troškove aplikacije i centrale, a AK Beograda troškove rada operatera – koji bi na osnovu striktnog poštovanja redosleda na listi uspostavljao vezu između organa postupka i advokata koji se postavlja. Oni će razmenjivati podatke u otvorenoj telefonskoj vezi, svaki poziv će biti snimljen i sačuvan radi kontrole, a podaci o svim postavnjenim braniocima će biti transparentni, kao i podaci ko je bio pozivan i kada ali se nije javio – o čemu bi postojao trag u sistemu. Na ovaj način će se otkloniti uzrok korupcije – neposredna veza organa postupka i advokata koji se postavnja, što će uspostaviti transparentan i pravičan sistem u kome će podaci biti javni i proverljivi

 

Formirani su stručni timovi – pozivamo advokate da se uključe u rad komore

Upravni odbor AK Beograda je doneo odluku da se unapredi funkcionisanje komore tako što će se u rad na zaštiti interesa profesije uključiti što veći broj advokata. Zbog toga su formirani stručni timovi AK Beograda za pojedina pitanja i to: Komisija za kontrolu zakonitosti pružanja pravne pomoći, Komisija za unapređenje sistema osiguranja advokata i formiranje fondova, Komisija za unapređenje odnosa sa sudovima i drugim državnim organima, Komisija za reformisanje sistema službene odbrane, Komisija za poreski položaj advokata, Komisija za besplatnu pravnu pomoć, Komisija za kontinuiranu edukaciju advokata i advokatskih pripravnika, Komisije za praćenje propisa iz oblasti krivičnog prava, iz oblasti građanskog prava i iz oblasti privrednog prava, Komisija za analizu propisa koji uređuju advokaturu i Komisija za unapređenje ugleda advokature. Rad stručnih timova organizovaće po jedan član UO koji će iznositi predloge tima na sednice UO radi zauzimanja zvaničnih stavova komore. Na ovaj način će se napraviti iskorak u organizaciji rada pa pozivamo sve zainteresovane advokate da se prijave u rad stručnih timova i uključe u rad AK Beograda.

Prilog: INFORMACIJA O PROMENAMA U FUNKCIONISANJU KOMORE

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

Štampa vesti