(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
INICIJATIVA AK BEOGRADA ZA TONSKO SNIMANJE SVIH SUĐENJA

INICIJATIVA AK BEOGRADA ZA TONSKO SNIMANJE SVIH SUĐENJA

AK Beograda je podnela inicijativu Ministarstvu pravde za uvođenje tonskog snimanja svih suđenja, jer u sudnicama najveći problem predstavlja način vođenja zapisnika. Zakon propisuje sačinjavanje zapisnika u koji se unosi bitna sadržina datih iskaza i to u obliku pripovedanja, što podrazumeva pravo suda da prepričava iskaze stranaka i svedoka u zapisnik na način kako ih je sud razumeo. Ovo pravo se u praksi vrlo često zloupotrebljava tako što se prilikom parafraziranja iskaza gube vrlo važni detalji, nakon čega se gubi mnogo vremena u otklanjanju „slučajnih ili namernih“ grešaka u parafraziranju onoga što je u sudnici izgovoreno.

Kada ovaj problem sagledamo u svetlu ograničenog broja sudnica i ograničenog broja sudija, zaključujemo da bi rešenje ovog problema trebalo da bude bolja alokacija raspoloživih resursa koja podrazumeva skraćenje vremena korišćenja sudnica u svakom predmetu tako što bi se tok suđenja snimao a tonski zapis transkribovao nakon suđenja – izvan sudnice. Na ovaj način se smanjuje broj sati korišćenja sudnice po predmetu, tako da će isti sudija u istoj sudiji dnevno moći održati veći broj suđenja, čime će se povećati efikasnost i istovremeno unaprediti kvalitet postupka.

Obavezno snimanje uspostavilo bi red u sudnici, obezbedilo pristojnost u ponašanju suda i stranaka i omogućilo bi sankcionisanje svake zloupotrebe procesnih prava, jer se može očekivati da bi se i stranke i sud uzdržavali od ekscesnih postupaka kada bi znali da se ceo tok postupka tonski beleži i da taj snimak može poslužiti kao dokaz u postupku pred nadležnim disciplinskim organima ili u postupku za izuzeće sudije.

U prilogu se možete upoznati sa detaljima inicijative AK Beograda za tonsko snimanje suđenja.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA 

Jugoslav Tintor, advokat     


INICIJATIVA AK BEOGRADA ZA TONSKO SNIMANJE SVIH SUĐENJA                                                                                                                             

                                                                                                                                                       

Štampa vesti