(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA ZA IZBORE ZAKAZANE ZA 23.10.2021.GODINE
JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA ZA IZBORE ZAKAZANE ZA 23.10.2021.GODINE

Izborna komisija Advokatske komore Beograda na sednici održanoj dana 08. oktobra 2021. godine, utvrdila je jedinstveni birački spisak za izbore zakazane za 23. oktobar 2021. godine.

  • Napomena: Jedinstveni birački spisak Advokatske komore Beograda objavljen na ovoj internet strani, ne sadrži jedinstvene matične brojeve građana, saglasno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 97/08 od 27.10.2008. godine, 104/09 – dr. Zakon 68/2012- odluka US i 107/20)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA

BIRAČKI SPISAK

Štampa vesti