(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
LEON GROUP

Iz ugovora o fizičko tehničkom obezbeđenju od 01.06.2017 (potpisao Nebojša Avlijaš), aneksa 1 ugovora o pružanju usluga obezbeđenja od 14.06.2017 (potpisao Nebojša Avlijaš), aneksa 2 ugovora o fizičko-tehničkom obezbeđenju br.2448/17 od 14.09.2017. (potpisao Vladimir Gajić), fakture br.1/17 od 21.06.2017, 2/17 od 03.07.2017, 3/17 od 14.08.2017 i 4/17 od 22.09.2017 i 5/17 od 25.09.2017 proizilazi da su Nebojša Avlijaš i Vladimir Gajić zaključili ugovor i anekse (u prilogu) na osnovu kojih je AKB na ime usluge fizičkog obezbeđenja za period 23.05.2017 – 25.09.2017 (za 4 meseca) dužna da plati „LEON SEC. GROUP“ doo ukupno 6.090.000,00 dinara.

Prilog:

Aneks br. 2 Ugovora o fizičko – tehničkom obezbeđenju
Menica
Menično pismo – ovlašćenje
Odluka UO AKB od 09.05.2017.
Računi Leon Sec Group 1-4
Ugovor o fizičko – tehničkom obezbeđenju
Vansudsko poravnjanje

Štampa vesti