(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
NOVI SISTEM PAUŠALNOG OPOREZIVANJA ADVOKATANOVI SISTEM PAUŠALNOG OPOREZIVANJA ADVOKATA

U proteklih pet godina visina paušalnog poreza advokatima je bila zamrznuta u nominalnom iznosu, a svake godine se pregovaralo sa Ministarstvom finansija da se ovakvo stanje produži i u narednoj godini. U kontinuiranom pregovaračkom procesu predstavnici državne vlasti su bili u poziciji da u svakom momentu iniciraju krizu u advokaturi odmrzavanjem problema koji nije trajno rešen, već je takoreći „stavljen sa strane“. Pored toga, nije bilo realno očekivati da ovakvo stanje može trajati zauvek i da je moguće da 2023.godine advokati plaćaju porez u istoj visini koja je zamrznuta deset godina pre toga

Zato je u pregovorima sa Ministarstvom finansija definisano – koje ciljeve advokatura želi postići:

– da se uspostavi dugoročan i predvidiv sistem paušalnog oporezivanja

– da se visina poreskih obaveza utvrđuje na osnovu jasnih i proverljivih kriterijuma propisanih samom uredbom

– da postupak utvrđivanja visine poreske obaveze bude pojednostavljen tako da isključi voluntarizam poreskih inspektora i svaku diskreciju prilikom primene kriterijuma

– da visine poreskih obaveza advokata budu pravične tako da advokati u istoj situaciji plaćaju poreske obaveze u istoj pretpostavljenoj visini

-da povećanje obaveza ne bude znatno i da izlazak iz perioda „petogodišnje hibernacije“ bude postepeno, 

-da advokati unapred znaju kolike će im biti poreske obaveze u narednom periodu, a ne da na kraju svake godine „iščekuju“ koliko će im obaveze biti uvećane

Nakon analize efekata nove uredbe konstatovano je da su definisani ciljevi advokature ostvareni i da se uredbom uspostavlja trajan model oporezivanja koji je jasan, predvidiv i pravičan, kao i sistem oporezivanja koji će biti jednak za sve. Novi sistem ujednačava poreske obaveze advokata sa iste opštine/grada i predviđa pojednostavljen način utvrđivanja visine poreske obaveze – na osnovu jasnih kriterijuma definisanih samom Uredbom, čime je otklonjen moguć uticaj internih uputstava Poreske uprave na način primene kriterijuma. Aktivnost poreskih organa svedena je na primenu odredbi Uredbe kroz programsku aplikaciju koja isključuje voluntarizam i diskreciju u postupku određivanja visine poreskih obaveza.

             U prilogu se možete upoznati sa detaljima novog sistema paušalnog oporezivnja advokata.

Predsednik AK Beograda

Jugoslav Tintor, advokat

NOVI SISTEM PAUŠALNOG OPOREZIVANJA ADVOKATAŠtampa vesti