(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
NOVOGODIŠNJI POKLON VAUČERI

Poštovane kolege,

AK Beograda će i ove godine organizovati novogodišnju predstavu za decu, kao i dodelu novogodišnjih poklon vaučera koji će se preuzimati u prostorijama komore.

Starosna granica za novogodišnje vaučere je podignuta sa 7 na 10 godina.

Vrednost novogodišnjeg vaučera je povećana sa 3.000,00 na 5.000,00 dinara.

Molimo sve kolege koji su roditelji dece uzrasta do 10 godina da podnesu zahtev AK Beograda za dodelu novogodišnjih poklona na email: office@akb.org.rs

Uz zahtev je potrebno priložiti:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih – u fotokopiji
  2. Dokaz o plaćenojčlanarini i osiguranju od profesionalne odgovornosti

O danu novogodišnje predstave bićete informisani preko www.akb.org.rs.

Odluka – Vaučeri

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

Štampa vesti