(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
O B A V E Š T E NJ E

OBAVEŠTENJE

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da je rešenjem Višeg suda u Beogradu P1.br.165/21 od 31.12.2021.godine usvojen predlog za određivanje privremene mere i obustavljena od izvršenja odluka Skupštine Advokatske komore Beograda broj 11262/21 od 21.12.2021.godine  o obustavi rada na teritoriji grada Beograda, do pravnosnažnog okončanja postupka.

U prilogu se možete upoznati sa rešenjem Višeg suda u Beogradu P1.br.165/21 od 31.12.2021.godine.

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

Rešenje Višeg suda u Beogradu P1.br.165 21 od 31.12.2021.godine.

Štampa vesti