(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU ADVOKATSKOG ISPITA ISPITNI ROK APRIL 2018.

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU ADVOKATSKOG ISPITA

ISPITNI ROK  APRIL 2018.

Obaveštavamo sve zainteresovane  kandidate za polaganje advokatskog ispita da je termin održavanja advokatskog ispita, pred komisijom Advokatske komore Beograda, u  APRILSKOM  ispitnom roku zakazan za  UTORAK   24.04.2018. godine u 15,00 časova.

Molimo Vas da Vaše zahteve za polaganje advokatskog ispita uz svu neophodnu dokumentaciju dostavite najkasnije do ČETVRTKA  19.04.2018. godine. do 14.00 časova

 

NAPOMENA: Pitanja iz oblasti Advokatska tarifa postavljaju se iz nove Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata Sl.glasnik RS 121/2012 koja je objavljena na sajtu Advokatske komore Beograda

Dokumenta neophodna za prijavu advokatskog ispita :

Zahtev za prijavu adv.ispita ( slobodna forma )
Overena fotokopija diplome pravnog fakulteta /uverenja o diplomiranju na pravnom fakultetu ( ne starije od 3 meseci )
Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu ( ne starije od 3 meseci )
Fotokopija lične karte bez čipa odnosno izvod iz čipa lične karte, ukoliko poseduje čip
Dokaz o uplati naknade za polaganje advokatskog ispita ( visina naknade za polaganje adv.ispita iznosi 15.600 dinara za prvo polaganje, za naknadno polaganje 5.850 dinara, uplata se vrši na poslovni račun Advokatske komore Beograda 200-2359850101862-45 )

 

Štampa vesti