(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
Obaveštenje o održavanju advokatskog ispita

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU ADVOKATSKOG ISPITA
ISPITNI ROK OKTOBAR 2017

Obaveštavamo sve zainteresovane  kandidate za polaganje advokatskog ispita da je termin održavanja advokatskog ispita pred komisijom Advokatske komore Beograda, u OKTOBARSKOM  ispitnom roku zakazan za četvrtak  26.10.2017. godine u 14,00 časova. Molimo Vas da Vaše zahteve za polaganje advokatskog ispita uz svu neophodnu dokumentaciju dostavite najkasnije do srede  25.10.2017. godine do 12 časova.

Dokumenta neophodna za prijavu advokatskog ispita :

  • Zahtev za prijavu adv.ispita ( slobodna forma )
  • Overena fotokopija diplome pravnog fakulteta /uverenja o diplomiranju na pravnom fakultetu ( ne starije od 3 meseci )
  • Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu (ne starije od 3 meseci )
  • Fotokopija lične karte
  • Dokaz o uplati naknade za polaganje advokatskog ispita (visina naknade za polaganje adv.ispita iznosi 15.600 dinara za prvo polaganje, za naknadno polaganje 5.850 dinara, uplata se vrši na poslovni račun Advokatske komore Beograda 200-2359850101862-45
Štampa vesti