(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
OBAVEŠTENJE O OKONČANJU PREGOVORA SA MINISTARSTVOM FINANSIJA NA OSNOVU KOJIH ĆE PORESKE OBAVEZE ADVOKATA I ZA 2018.GODINU OSTATI ISTE KAO I ZA 2014.GODINU

Poštovane koleginice i kolege,

 

Obaveštavamo Vas da su okončani pregovori sa Ministarstvom finansija na osnovu kojih će poreske obaveze advokata i za 2018.godinu ostati iste kao i 2014.godine. Podsećamo Vas da je u novembru 2017.godine doneta izmena uredbe o paušalnom oporezivanju na osnovu koje su poreske obaveze advokata za 2015, 2016 i 2017.godinu ostale iste kao i za 2014.godinu.

Obaveštavamo Vas da je u pregovorima sa Ministarstvom pravde definisan konačan predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je neizmenjen usvojen u Narodnoj skupštini. Time je prekinuto desetogodišnje odlaganje uspostavljanja sistema besplatne pravne pomoći koju građanima pruža advokatura, zbog čega su štetu trpeli pre svega građani, ali i advokati koji su bili uskraćeni za potencijalne prihode koje su mogli ostvarivati po ovom osnovu.

Obaveštavamo Vas da je u završnoj fazi uvođenje sistema za postavljanja branilaca po službenoj dužnosti koji se zasniva na striktnom poštovanju redosleda advokata na listi i obavezi sudova, tužilaštava i policije da kod svakog postavljenja pozivaju isti broj kol centra advokatske komore. Sistem je zasnovan na programskoj aplikaciji koja otklanja uzrok korupcije, neposrednu veza organa postupka i advokata koji se postavlja. Očekujemo da će kol centar otpočeti sa radom odmah posle Novogodišnjih i Božićnih praznika, jer je konačno izabran najpovoljniji kol operater.

Obaveštavamo Vas da je AK Beograda organizovala Prvo advokatsko savetovanje čiji je cilj bio da advokatura okupi stručnu javnost i nametne diskusiju o pitanjima koja su od značaja za profesiju. Na skupu koji je održan na Zlatiboru su pored advokata Beograda učestvovali i advokati iz drugih advokatskih komora iz Srbiji i regiona, Ministarstvo pravde, sudovi, tužilaštva, profesori pravnih fakulteta i predstavnici strukovniih udruženja. Diskusije je iniciralo pet panelista iz različitih profesija uz aktivno učešće svih 350 učesnika – u sali koja je tokom tri dana savetovanja bila u potpunosti ispunjena.

Obaveštavamo Vas da je u četvrtak – 27.12.2018.godine u Skupštini grada – svečanoj sali Starog dvora i ove godine održan tradicionalni koktel advokata povodom kraja godine na koji su pozvani svi advokati Beograda – kojem je prisustvovalo oko 800 advokata Beograda.

 

 

Želimo Vam srećne Novogodišnje i Božićne praznike i puno uspeha u Novoj 2019. godini.

 

 

                                                                                                                     PREDSEDNIK

                                                                                          ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

                                                                                             Jugoslav Tintor, advokat

PRILOG

 

Štampa vesti