(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
OBAVEŠTENJE O PRESELJENJU PRVOG OSNOVNOG SUDA IZ SUDSKE ZGRADE U BULEVARU ZORANA ĐINĐIĆA BR.104 U SUDSKU ZGRADU U KATANIĆEVOJ ULICI BR.15

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će preseljenje krivičnog odeljenja, odeljenja za prethodni postupak, odenjenja za izvršenje na osnovu verodostojne isprave i pratećih službi Prvog osnovnog suda u Beogradu iz sudske zgrade u Bulevaru Zorana Đinđića broj 104 u sudsku zgradu u Katanićevoj ulici broj 15, započeti dana 20.12.2019.godine.

Imajući u vidu navedeno, obaveštavamo Vas da će Prvi osnovni sud u Beogradu, od 16.12.2019.godine do konačnog preseljenja obustaviti rad sa strankama, a glavni pretresi se neće održavati, osim u pritvorskim i drugim hitnim predmetima.

Sud će poštu i pismena koja se odnose na krivično odeljenje, odeljenje za predhodni postupak i odeljenje za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, u gore navedenom periodu, primati u sudskoj zgradi u Bulevru Nikole Tesle br. 42a.

OBAVEŠTENJE PRVOG OSNOVNOG SUDA

Štampa vesti