(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
Obaveštenje

Dana 13.10.2017.godine, prilikom sprovođenja postupka prinudnog izvršenja lišen je slobode – u obavljanju advokatske službe, advokat Mirko Stojanović. Kolega je zajedno sa još dva lica sproveden u PS Čukarica, iako nije postojala sudska odluka o lišenju slobode advokata, u skladu sa čl.35.Zakona o advokaturi. AK Beograda je reagovala momentalno tako što je sekretar Upravnog odbora Dragoslav Ljubičanović otišao u PS Čukarica zahtevajući od policijskih službenika i nadležnog zamenika javnog tužioca da prezentuju sudsku odluku kojom se odobrava lišenje slobode advokata. Kako u konkretnom slučaju, sudska odluka nije postojala, reč o neosnovanom lišenju slobode. Zbog toga je kolega Mirko Stojanović odmah pušten i protiv njega nije podneta krivična prijava, dok su ostala lica saslušana u svojstvu osumnjičenih. Obaveštavamo kolege da se u ovakvim situacijama obavezno obrate komori bez odlaganja kako bi pravovremeno reagovali u cilju zaštite advokata i poštovanja zakona koji garantuje advokatima da u obavljanju advokatske službe mogu biti lišeni slobode samo na osnovu sudske odluke, a ne na osnovu odluke policije ili tužilaštva.

Štampa vesti