(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ODLUKE UO AK BEOGRADA

Iz odluka Upravnog odbora donetih 2014.godine (odluke u prilogu) proizilazi da su ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA SAMI SEBI ODOBRILI TROŠAK TAKSI PREVOZA I TROŠAK UGOSTITELJSKIH USLUGA PO ISPOSTAVLJENIM RAČUNIMA, KOJE SU NAPLAĆIVALI IZ SREDSTAVA KOMORE. Posebno zabrinjavaju odluke kojima je ODBIJEN ZAHTEV ZA FORMIRANJE SEKCIJE MLADIH ADVOKATA, ali je zato ORGANIZOVAN KOKTEL POVODOM SUSRETA UPRAVNOG ODBORA SA PREDSTAVNICIMA ROTARI KLUBA U PROSTORIJAMA KOMORE I O TROŠKU KOMORE (odluke u prilogu)

Prilog:
Odluke UO AK Beograda

Štampa vesti