(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ORGANIZACIJA RADA U VIŠEM SUDU U BEOGRADU

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da su nakon ukidanja vanrednog stanja, počev od 07.05.2020.godine u Višem sudu u Beogradu na snazi:

1)Pravila postupanja zaposlenih i stranaka i

2)Odluka o organizovanju rada nakon ukidanja vanrednog stanja – u okviru koje je preporučeno svim sudijama Višeg suda u Beogradu da u predmetima u kojima se suđenja za vreme vanrednog stanja nisu održavala, glavne pretrese i ročišta zakazuju tokom jula i avgusta meseca, kako bi se nadoknadili odloženi termini suđenja i ubrzala dostupnost pravde građanima, sve u cilju poštovanja Ustavom zajemčenih prava na suđenje u razumnom roku.

Podsećamo da je AK Beograda dana 29.04.2020.godine uputila zahtev Visokom savetu sudstva u kojem je pored uspostavljanja normalnog režima rada sudova tražila i da se razmotri mogućnost da se izbegne period godišnjih odmora u avgustu 2020.godine i da se u periodu od maja do septembra uspostavi kontinuitet u radu sudova kako bi bio otklonjen barem deo štetnih posledica nastalih kao rezultat perioda zastoja u radu pravosuđa koji je trajao dva meseca

Smatramo da je Viši sud u Beogradu dobar primer drugim sudovima kako bi u periodu juli-avgust 2020.godine moglo da se nadoknadi nešto od propuštenog.

U prilogu se možete upoznati sa sadržinom napred navedenih odluka predsednika Višeg suda u Beogradu.

Predsednik AK Beograda

Jugoslav Tintor, advokat

PRAVILA PONAŠANJA

ODLUKA

Štampa vesti