(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
Poštovane kolege, Obaveštavamo vas da će se u u sali Instituta za uporedno pravo – Beograd, Terazije 41, održati stručni skupovi na temu: TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA – 27. septembra 2019. godine sa početkom u 10,00 časova LEKARSKA GREŠKA U NAJNOVIJOJ SUDSKOJ PRAKSI – 18. oktobar 2019. godine sa početkom u 10,00 časova

Poštovane kolege,
Obaveštavamo vas da će se u u sali Instituta za uporedno pravo – Beograd, Terazije 41, održati stručni skupovi na temu:
TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA – 27. septembra 2019. godine sa početkom u 10,00 časova
LEKARSKA GREŠKA U NAJNOVIJOJ SUDSKOJ PRAKSI – 18. oktobar 2019. godine sa početkom u 10,00 časova
Advokatska komora Beograda u saradnji sa organizatorom „Nova konsalting“, obezbedila je za sve advokate Beograda povlašćenu cene kotizacije u iznosu od 2.500,00 dinara.
Ovim putem pozivamo sve zainteresovane advokate da se prijave za učešće na ovom stručnom skup putem e-maila AK Beograda office@akb.org.rs
Broj mesta je ograničen.
Predavači na skupovima su:
Vesna Filipović, sudija Apelacionog suda u Beogradu .
Snežana Marjanović, sudija Višeg suda u Beogradu
Dragana Marčetić, sudija Višeg suda u Beogradu
dr Marta Sjeničić, naučni istraživač iz Instituta društvenih nauka
Detaljnije pogledajte na www.novaconsulting.rs

AK Beograda

Štampa vesti