(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA I TROŠKOVIMA REPREZENTACIJI I PRAVILNIK O POSTUPKU NABAVKE PRIBAVLJANJEM PONUDA

Poštovane kolege,

Obaveštavam Vas da je Upravni odbor AK Beograda na sednici održanoj dana 26.04.2018.godine usvojio:

1.Pravilnik o službenim putovanjima i troškovima reprezentacije kojim se uređuju uslovi pod kojim članovi organa Komore, nosioci funkcija u Komori ili drugi članovi Komore mogu ostvariti pravo na naknadu troškova u vezi sa službenim putovanjem u zemlji ili inostranstvu, kao i uslovi pod kojim sredstva Komore mogu biti iskorišćena kao trošak reprezentacije

2.Pravilnik o nabavci pribavljanjem ponuda kojim se uređuje postupak nabavke robe i usluga za potrebe Komore pribavnjanjem ponuda

U prilogu se možete upoznati sa sadržinom usvojenih pravilnika

 

  Predsednik AK Beograda
Jugoslav Tintor, advokat

PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA I TROŠKOVIMA REPREZENTACIJE

PRAVILNIK O POSTUPKU NABAVKE PRIBAVLJANJEM PONUDA

Štampa vesti