(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
PREDAVANJE „VEŠTINA ZASTUPANJA/SIMULACIJA SUĐENJA“

Poštovene kolege,

Katedra za krivično pravo Advokatske akademije Advokatske Komore Srbije organizuje predavanje “Veštine zastupanja/Simulacija suđenja”.

Predavanje će se održati u petak, 15.06.2018. godine, u prostorijama Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Dečanska 13/VI sprat, u trajanju od 17:00 do 19:00 časova.

Predavači:

1. dr Veljko Delibašić, advokat

2.Aleksandar Popović, advokat

3. Jasmina Mikić, advokat
Učesnici će pre početka dobiti potreban materijal za simulaciju.

Simulacija podrazumeva:

– Uvodno izlaganje,

– Osnovno i unakrsno ispitivanje svedoka

– Završna reč

Zainteresovani za prisustvo predavanju mogu da se prijave na e-mail adresu: a.k.srbije@gmail.com, zaključno sa četvrtkom 14.06.2018 godine.

Štampa vesti