(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
PREDLOG POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AK BEOGRADA

Poštovane kolege,

Upravi odbor je na 29.sednici održanoj 05.04.2018.godine doneo odluku da otvori javnu rasprava u trajanju od 20 dana povodom Predloga poslovnika o radu Skupštine AK Beograda, koji će biti na dnevnom redu redovne sednice Skupštine koja je zakazan za 12.05.2018.godine sa početkom u 11,00 časova u Sava Centru.

U prilogu se možete upoznati sa sadržinom Predloga poslovnika o radu Skupštine.

U narednom periodu biće održane dva okrugla stola u okviru javne rasprave povodom izmena Statuta i Poslovnika o radu Skupštine na kojima će svi zainteresovani advokati Beograda moći izneti svoje primedbe i predloge.

O danu i času održavanja okruglih stolova bićete blagovremeno obavešteni.

 

Predsednik

Advokatske komore Beograda

Jugoslav Tintor, advokat

Predlog poslovnika o radu Skupštine

 

Štampa vesti