(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
S A O P Š T E NJ E

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da je prilikom izrade odluke Skupštine Advokatske komore Beograda o obustavi rada na teritoriji grada Beograda broj 11262/2021 od 21.12.2021.godine,  usled tehničke omaške došlo do propuštanja trećeg stava tačke 1. odluke koji glasi:

„da nadležni državni organ hitno donese odluku o zamrzavanju poreskih obaveza u odnosu na advokate, a prema Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Sl.glasnik RS“, br.94/2019-ispr. i 156/2020) i to na nivou 2021. godine, a u odnosu na novoupisane advokate da poresko opterećenje budu na nivou 2018.godine (pre donošenja Uredbe), sve dok se ne postigne dogovor između predstavnika advokature i države“.

Navedeni stav predstavlja sastavni deo odluke Skupštine Advokatske komore Beograda o obustavi rada na teritoriji grada Beograda broj 11262/2021 od 21.12.2021.godine.

 PREDSEDNIK

 ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

 Momčilo M.Bulatović, advokat

SAOPŠTENJE

ODLUKA O OBUSTAVI RADA

Štampa vesti