(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
S A O P Š T E NJ E

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da je Upravni odbor Advokatske komore Beograda,  na sednici održanoj dana 17.1.2022.godine  odlučio da izda saopštenje da je rešenjem Višeg suda u Beogradu P1.br.165/21 od 31.12.2021.godine odluka Vanredne sednice skupštine Advokatske komore Beograda broj 11262/2021 od 21.12.2021.godine obustavaljena od daljeg izvršenja.

Advokatima – članovima Advokatske komore Beograda se dozvoljava da postupaju pred sudovima i svim državnim organima do donošenja odluke  po žalbi izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu P1.br.165/21 od 31.12.2021.godine.

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

S A O P Š T E NJ E

Štampa vesti