(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
SAOPŠTENJE ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA POVODOM SLUČAJA POK. VLADIMIRA CVIJANA

S  A  O  P  Š  T  E  NJ  E

Imajući u vidu da se u javnosti plasiraju različite informacije vezane za pok.Vladimira Cvijana, u cilju tačnog i potpunog informisanja građana, AK Beograda saopštava sledeće:

Vladimir Cvijan upisan je u imenik advokata AK Beograda 07.10.2010.godine i aktivno se bavio advokaturom tokom 2011. i 2012.godine.

U februaru 2013.godine Vladimiru Cvijanu je utvrđeno pravo na privremeni prestanak bavljenja advokaturom i nakon tog datuma on više nikada nije bio aktivan advokat.

U njegovom personalnom dosijeu nalazi se advokatska legitimacija koju je advokat koji se ne bavi advokaturom dužan da deponuje u AK Beograda, što je garancija da istu neće koristiti

U julu 2018.godine AK Beograda je dobila informaciju da je Vladimir Cvijan preminuo od Poreske uprave koja je uputila zahtev AK Beograda da joj za imenovanog dostavi podatke da li se aktivno bavio advokaturom u periodu od 2013. do 05.01.2018.godine, kada je preminuo.

U avgustu 2018.godine AK Beograda je proverila ovu informaciju tako što je po službenoj dužnosti zatražila od Odeljenja za lična stanja građana i vođenje knjiga Grada Beograda da joj se dostavi Izvod iz Matične knjige umrlih za Vladimira Cvijana. Nakon dostavljanja orginalnog izvoda iz Matične knjige umrlih AK Beograda je na osnovu javne isprave utvrdila činjenicu smrti i donela rešenje o brisanju iz imenika advokata sa danom smrti.

AK Beograda tada nije raspolagala podatkom da je telo Vladimira Cvijana pronađeno u reci Dunav, niti podatkom da je rađena obdukcija. Sve raspoložive informacije ukazivale su da je reč o prirodnoj smrti, a protek vremena od datuma smrti relativizovao je pitanje da li je to neko prethodno bio objavio i obesmislio objavljivanje čitulje po proteku sedam meseci.

Imajući u vidu da Vladimir Cvijan nije bio aktivan advokat više od pet godina pre toga okolnost da se za informaciju o smrti saznalo po proteku 6 meseci nije bila neuobičajena.

Dakle, nije bilo nikavog razloga za bilo kakvu dodatnu aktivnost advokatske komore jer ni jedna okolnost ili informacija u to vreme nije ukazivala da je smrt bila nasile prirode.

Potpuno je drugačija perspektiva iz današnjeg vremena kada saznanje za činjenicu da niko nije obavestio javnost da je njegov leš pronađen u reci budi sumnju i podrazumeva istragu.

Da je ova informacija bila poznata 2018.godine svakako bi zatražili od nadležnih organa da budemo upoznati sa rezultatima obdukcije kako bi otklonili sumnju u vezi uzroka smrti.

Sa žaljenjem konstatujemo da se u javnosti pokušava kreirati slika da je advokatska komora navodno prikrivala smrt sada pok.advokata Vladimira Cvijana. Ovakve kvalifikacije predstavljaju zlonamerne tvrdnje koje imaju za cilj kompromitaciju rada AK Beograda.

 PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

SAOPŠTENJE

Štampa vesti