(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
SAOPŠTENJE AK BEOGRADA POVODOM LAŽNIH INFORMACIJA U JAVNOSTI

 S A O P Š T E NJ E   

AK Beograda sa žaljenjem konstatuje da je u proteklih nedelju dana uočeno više pokušaja da se u pojedinim medijima proturi lažna vest da je predsednik republike Aleksandar Vučić navodno upisan u imenik advokatskih pripravnika AK Beograda na vežbi kod advokata Vladimira Đukanovića.

Posebno zabrinjava činjenica što ovu lažnu vest u javnosti pronose lica koja uživaju reputaciju kredibilnih intelektualaca, koji ne bi trebalo da inspiraciju za svoje javne istupe pronalaze u falsifikovanim dokumenatima koji se plasiraju na pojedinim vajber grupama u cilju komprimitacije rada advokatske asocijacije.

Smatramo da je osnovano očekivati da kada intelektualac namerava da napiše tekst na neku temu ili da se javno odredi povodom neke vesti, prethodno proveri verodostojnost informacije tako što pozove AK Beograda i proveri da li je ta informacija tačna, bilo da je reč o profesoru Pravnog fakulteta u Beogradu ili o advokatu iz Beograda.

Smatramo da svaki pravnik do kojeg dopre stranica nekog dokumenta bez zaglavlja, pečata i potpisa mora najpre postaviti pitanje verodostojnosti tog „dela dokumenta“ u svetlu sadržine pravnih propisa koji isključuju svaku mogućnost da je ovaj dokument istinit.

Nažalost, u konkretnom slučaju pravnici su se izjasnili bez ikakve prethodne provere.

Odredbom čl.54.Zakona o advokaturi RS jasno je propisano da advokatski pripravnik ne može biti u radnom odnosu, kao i da samo advokat sa tri godine advokatske prakse može imati advokatskog pripravnika – koji uslov advokat Vladimir Đukanović ne ispunjava.

Da je pročitan Zakon o advokaturi – ne bi bilo ni javnih istupa. Međutim, umesto čitanja zakona pribeglo se nekritičkom prihvatanju laži zarad trenutne inspiracije. U takvoj situaciji AK Beograda je dužna da reaguje u cilju zaštite interesa advokatske profesije koja je nezavisna od dnevnopolitičkih raprava za i protiv aktuelnih političkih opcija.

Žao nam je samo što su se u „otklonjivoj zabludi“ našle naše kolege – pravnici koji su svojevoljno doveli sami sebe u zabludu da bi imali o čemu da pišu i govore.

PREDSEDNIK                                                                          

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat                                                                                                                                                                                   

Štampa vesti