(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
SPECIJALNI DODATAK „ADVOKAT“ U VEČERNJIM NOVOSTIMASPECIJALNI DODATAK „ADVOKAT“ U VEČERNJIM NOVOSTIMA

AK Beograda je zaključila ugovor sa Večernjim novostima da se u okviru dnevnog lista objave još dva specijalna dodatka pod nazivom „ADVOKAT“ koji se neće razlikovali od same novine i biće štampani u tiražu dnevnog lista.

Dodatakobrađuje teme od značaja za advokaturu i probleme sa kojima se građani susreću u ostvarivanju i zaštiti svojih prava i sloboda u sudskim postupcima. Komora je zadržala pravo da izabere teme i uredi tekstove, koje će pre objavljivanja obraditi i novinarski tim, kako bi ih javnost bolje razumela.                                                

Cilj nam je da mnoga pitanja od značaja za funkcionisanje pravnog poretka približimo laičkoj javnosti kako bi građani bolje razumeli značaj advokature za uspostavljanje pravne sigurnosti i vladavine prava, što će doprineti i unapređenju ugleda profesije. 

Imajući u vidu da je osnovna ideja da se tekstovi nametnu graćanima aktuelnim temama i kvalitetom sadržine, na osnovu odluke UO AK Beograda u dodatku „ADVOKAT“ se ne objavljuju imena autora tekstova – kako bi se izbegla promocija pojedinaca.

Sa prva dva objavljena dodatka „ADVOKAT“ možete se upoznati u prilogu vesti.

ADVOKAT VEČERNJE NOVOSTI 1

ADVOKAT VEČERNJE NOVOSTI 2Štampa vesti