(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
SOKO GROUP

Iz ugovora o tehničkom obezbeđenju od 12.05.2017 (potpisao Slobodan Šoškić), računa 779 od 12.05.2017, računa 781 od 23.05.2017, gotovinskog računa 782/17 od 26.05.2017 ( u prilogu) i izveštaja o prometu na računu kod Banke Poštanske štedionice proizilazi da je AKB na ime usluge fizičkog obezbeđenja za period 12.05.2017–26.05.2017 (za 15 dana) „SOKO GROUP“ doo isplaćeno sa računa AKB ukupno 1.669.680,00 dinara.
Odlukom UO AKB br.1589-1-4/2017 od 09.05.2017 (u prilogu) odobrava se angažovanje obezbeđenja 24 sata dnevno i svi troškovi obezbeđenja, pri čemu je povereno Marku Nicoviću da se stara o realizaciji odluke, što znači da je on odgovoran za visinu ugovorene naknade od 1.000,00 eura dnevno.

Prilog:

Konto kartica
Računi Soko Group doo
Ugovor o tehničkom obezbeđenju prostora

Štampa vesti