(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
UPRAVNI ODBOR AK BEOGRADA JE DONEO ODLUKU DA SE SVI ZAPISNICI SA SEDNICA OBJAVLJUJU

Upravni odbor AKB je na sednici održanoj 07.12.2020.godine doneo odluku da se svi zapisnici sa sednica Upravnog odbora AKB objavljuju na veb sajtu AK Beograda nakon anonimizacije podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ova odluka predstavlja značajan iskorak u pravcu bolje informisanosti advokata i veće transparentnosti u radu organa komore, jer se svim zainteresovanim kolegama pruža mogućnost da saznaju koja pitanja se pretresaju na sednicama UO i koje odluke se donose.

Verujemo da će se na ovaj način otkloniti mogućnost za manipulacije na osnovu lažnih informacija o radu organa komore i da će se ojačati zajedništvo advokata Beograda u okviru profesionalne asocijacije kojoj pripadamo.

U prilogu se možete upoznati sa odlukom Upravnog odbora AK Beograda broj 9819/2020 od 07.12.2020.godine.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat


ODLUKA UPRAVNOG ODBORA AKB
Štampa vesti