(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
UPUTSTVO O NAČINU POSTUPANJA ADVOKATA ZA VREME POLICIJSKOG ČASA

UPUTSTVO O NAČINU POSTUPANJA ADVOKATA ZA VREME POLICIJSKOG ČASA

Obaveštavamo advokate da su dužni da poštuju zabranu kretanja u vreme policijskog časa, kao i da je u odnosu na advokate uspostavljena sloboda kretanja za vreme policijskog časa i utvrđen poseban režim koji ne podrazumeva izdavanje pisanih isprava za kretanje od strane MUP-a kada obavljaju svoju profesionalnu delatnost na osnovu poziva da pristupe u prostorije organa krivičnog gonjenja radi odbrane nekog konkretnog lica lišenog slobode.

Kada advokat u vreme policijskog časa primi telefonski poziv posredstvom Kol centra advokatske komore radi angažovanja u svojstvu branioca po službenoj dužnosti od strane suda, javnog tužioca ili policije (u daljem tekstu:organ postupka) ili kada primi telefonski poziv kao izabrani branilac osumnjičenog,neophodno je da

-pre polaska u prostorije organa postupka pozove telefon 192, stupi u kontakt sa teritorijalno nadležnom organizacionom jedinicom policije na čijem području se nalazi organ postupka i navede svoje ime i prezime, broj advokatske legitimacije, razlog angažovanja i adresu sa koje će krenuti u prostorije organa postupka kao i sam način dolaska (pešice, vozilom i sl);

-u slučaju da advokat nema sopstveno vozilo biće mu obezbeđen prevoz od strane MUP

-u slučaju dolaska pešice ili sopstvenim vozilom, advokat je dužan da najkraćim putem dođe do prostorija organa postupka

-advokat je dužan da kod sebe ima ličnu kartu i advokatsku legitimaciju, kao i da po mogućstvu na sebi ima odgovarajuću zaštitnu opremu (masku i rukavice), s tim da ukoliko advokat nema sopstvenu zaštitnu opremu – biće mu obezbeđena od strane MUP

-za odlazak u prostorije organa krivičnog gonjenja advokatu nije potrebna nikakva posebna isprava, već je dovoljno da postupa u skladu sa napred navedenim uputstvom

-u slučaju zaustavljanja od strane policije dovoljno je da se advokat legitimiše, kao i da navede razlog svog angažovanja i destinaciju organa postupka na koju se uputio

-u slučaju zaustavljanja od strane policije advokat treba da zna da je na osnovu Interne depeše Direktora policije br.3227/20 od 19.03.2020.godine, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica policije koja je primila poziv od strane advokata i druga organizaciona jedinica policije koja učestvuje u predistražnom postupku, dužna da preduzme sve mere iz svoje nadležnosti da angažovani advokat nesmetano dođe do prostorija organa postupka i da ukoliko je to nephodno, obezbedi advokatu službenu pratnju ili prevoz od mesta stanovanja do prostorija organa postupka;

– u slučaju da advokat bude lišen slobode u vršenju svoje profesionalne delatnosti, potrebno je da o tome obavesti AK Beograda na dežurni telefon komore 065-3239-846.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

UPUTSTVO O NAČINU POSTUPANJA ADVOKATA ZA VREME POLICIJSKOG ČASA

DEPEŠA DIREKTORA POLICIJE

Štampa vesti