(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
DOPIS VISOKOM SAVETU SUDSTVA I REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU SA ZAHTEVOM DA PREDUZMU KORAKE KAKO BI PRAVOSUĐE OTPOČELO SA RADOM

VISOKOM SAVETU SUDSTVA I REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU

Poštovani,

Obraćam Vam se sa zahtevom da otpočne rad sudova i javnih tužilaštava, imajući u vidu da čitavo pravosuđe bukvalno stoji već 45 dana usled vanrednog stanja proglašenog zbog korona virusa.

Kao argumet ističem da su na osnovu mišljenja Kriznog štaba Vlade RS donete sledeće odluke:

1.dana 26.04.2020.godine otvorene su pijace, uz dopuštenost rada frizerskih salona i teretana

2.dana 28.04.2020.godine otvoreni su parkovi i šetališta, uz dopuštenost treninga na otvorenom

3.dana 04.05.2020.godine otvaraju se restorani i kafići, uz početak železničkog i drumskog saobraćaja

4.dana 08.05.2020.godine otvaraju se tržni centri, uz početak gradskog prevoza u Beogradu i Nišu

5.dana 11.05.2020.godone otvaraju se vrtići i produženi boravak za čuvanje dece mlađe od 12 godina

Jedina informacija koja nigde nije objavljena jeste kada će početi sa radom pravosuđe, zbog čega se stiče utisak u advokatskoj javnosti – kao da će početi sa radom poslednje.

Smatram da više ne postoje opravdani razlozi da u uslovima kada u čitavoj Srbiji otpočinje normalno funkcionisanje jer je od strane stručnog tima lekara procenjeno da su se stekli uslovi za popuštanje mera određenih tokom trajanja vanrednog stanja – samo pravosuđe „stoji i dalje zamrznuto“.

Opšte je poznato da je u parničnim postupcima pred sudovima na teritoriji Grada Beograda u toku jedne godine moguće održati dva do tri ročišta, zbog čega je kompromitovano pravo građana na suđenje u razumnom roku. Imajući u vidu da je period mart-maj 2020.godine „izgubljen“ usled obustave rada pravosuđa zbog opasnosti od širenja virusa, kao i da je period jul – avgust tradicionalno period godišnjih odmora kada se ročišta po pravilu ne zakazuju, realno je pretpostaviti da će u parničnim postupcima u toku cele 2020.godine možda biti održano samo po jedno ročište, što je nedopustivo.

Zbog toga smatram da je neophodno otpočeti sa radom sudova, naravno uz primenu svih nužnih mera zaštite zdravlja koje na osnovu preporuka stručnjaka budu definisane, kao i da treba razmotriti mogućnost da se izbegne period godišnjih odmora u avgustu 2020.godine i da se u periodu od maja do septembra uspostavi kontinuitet u radu pravosudnih organa, kako bi se otklonio barem deo štetnih posledica nastalih kao rezultat perioda zastoja u radu pravosuđa koji je trajao puna dva meseca.

Verujem da je i Vama potpuno nezamisliva situacija u kojoj rade pijace, restorani, kafići i vrtići, u kojoj su otvoreni tržni centri, parkovi i šetališta – kojim ljudi potpuno slobodno šetaju, a da samo pravosuđe i dalje stoji tj radi u režimu kao da je 05.04.2020.godine a ne 05.05.2020.godine.

Predlažem da u okviru svojih nadležnosti preduzmete potrebne korake da se bez odlaganja izmeni redukovani režim rada pravosuđa i uspostavi normalno stanje, naravno uz sve neophodne mere zaštite u skladu sa preporukama stručnjaka.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

DOPIS
VISOKOM SAVETU SUDSTVA I REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU

Štampa vesti