(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
VLADA REPUBLIKE SRBIJE DONELA JE UREDBU O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA KOJA SE ODNOSI I NA ADVOKATE

Poštovane kolege,

Vlada RS je donela Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru 05.br.53-3119/2020 od 10.04.2020.godine.

Odredbom čl.2.st.1.Uredbe propisano je da se pod pojmom „privredni subjekti u privatnom sektoru” na koje se Uredba odnosi podrazumevaju „rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana)”.

Odredbom čl.2.st.2.Uredbe propisano je da se pod pojmom „fiskalne pogodnosti” podrazumeva odlaganje dospelosti za plaćanje i odlaganje plaćanje javnih prihoda i to:

– akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj 2020, preduzetnicima koji su u sistemu paušalnog oporezivanja

-akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj 2020, preduzetnicima koji su u sistemu vođenja poslovnih knjiga ili u sistemu PDV-a, a nisu se opredelili za isplatu lične zarade

– poreza i doprinosa na ličnu zaradu za mart, april i maj 2020, preduzetnicima koji su u sistemu vođenja poslovnih knjiga ili u sistemu PDV-a, a opredelili su se za isplatu lične zarade

-poreza na zarade i naknade zarada i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada, preduzetnicima koji imaju zaposlene

Ovo znači da se Uredba primenjuje na sve advokate, nezavisno od toga da li su u sistemu paušalnog oporezivanja, sistemu vođenja poslovnih knjiga ili sistemu PDV, kao i da se Uredba primenjuje na sve advokate, nezavisno od toga da li imaju zaposlene.

Odredbom čl.3.st.3.Uredbe propisano je da svi „privredni subjekti u privatnom sektoru” mogu da ostvaruju prava na osnovu Uredbe samo ako su osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije pre 15.03.2020.godine.

Ovo znači da fiskalne pogodnosti i direktna davanja ne mogu ostvariti oni koji su se osnovali da bi ostvarili pogodnosti, već je cilj Uredbe da pogodnosti obezbedi samo onima koji su na dan 15.03.2020.godine bili aktivni i zbog vanrednog stanja bili onemogućeni da redovno obavljaju svoju delatnost.

Odredbom čl.3.st.2.Uredbe propisano je da fiskalne pogodnosti i direktna davanja mogu koristiti i preduzetnici koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije na dan 15. marta 2020. godine.

Ovo znači da fiskalne pogodnosti i direktna davanja mogu ostvariti ne samo advokati koji su na dan donošenja Uredbe aktivni i obavljaju delatnost (koji ova prava ostvaruju na osnovu čl.3.st.3.Uredbe) već i advokati koji su na poziv AK Beograda od 16.03.2020.godine podneli zahtev i dobili rešenje o privremenom prestanku prava na bavljenje advokaturom zbog toga što nisu spremni da se izlažu riziku od širenja zaraze (koji ova prava ostvaruju na osnovu čl.3.st.2.Uredbe).

Fiskalna pogodnost ogleda se u odlaganju dospelosti za plaćanje svih poreza i doprinosa za mesece mart, april i maj 2020. godine za 4. januar 2021. godine i odlaganje plaćanja svih obaveza na 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja dugovanog poreza – dakle u periodu 01.01.2021 – 31.12.2022.godine.

U Uredbi je jasno napravljena razlika između obaveza koje plaća preduzetnik za sebe (čl.6, 7 i 8 – st.1) i obaveza koje preduzetnik plaća za aposlene (čl.6, 7 i 8 – st. 2) pri čemu su i jedne i druge obaveze predmet odlaganja.

Istovremeno, doprinosi čije je plaćanje odloženo smatraju se plaćenim za svrhu ostvarivanja svih drugih prava obaveznog osiguranja, u skladu sa čl.4.st.4.Uredbe.

Direktna davanja svode se na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta u visini osnovne minimalne zarade za mart, april i maj 2020 na sledeći način:

a) odredbom čl.9.st.1.Uredbe propisano je da svaki preduzetnik koji ima zaposlene dobija iznos koji predstavlja proizvod minimalne neto zarade i broja zaposlenih, a

b) odredbom čl.9.st.2.Uredbe propisano je da se „broj zaposlenih kod preduzetnika uvećava se za 1 (jedan).”

Ratio legis ove odredbe jeste da obezbedi samom preduzetniku tj. advokatu da ostvari pravo na fiskalne pogodnosti i pravo na direktna davanja u visini minimalne neto zarade mesečno i u odnosu na sebe samog – u slučaju kad nema zaposlene

Jedini izuzetak propisan je u dva slučaja i to: kada sam preduzetnik ima status zaposlenog (jer ostvaruje svoje pravo u okviru proizvoda broja zaposlenih i minimalne neto zarade) i kada je preduzetnik korisnik penzije (jer ima obezbeđen mesečni prihod pa mu se ne može odobriti i direktno davanje – čiji je cilj obezbeđenje egzistencije).

Odredba čl.11.Uredbe propisuje da pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja mogu da ostvare advokati i to kako oni koji podnose Obrazac PPP-PD za sebe ili zaposlene, tako i oni koji ne podnose Obrazac PPP-PD za sebe odn. koji nemaju zaposlene – čime je otklonjena svaka nedoumica u pogledu toga da li pravo na osnovu Uredbe mogu da ostvaruju i advokati koji nemaju zaposlene, a kojih je najveći broj.

Imajući u vidu sve napred navedeno, smatramo da je na ovaj način ostvaren zahtev advokature upućen Ministarstvu finansija da se najavljeni paket ekonomskih mera za zaštitu od posledica vanrednog stanja koji uključuje i subvencije od 30.000,00 RSD mesečno, mora odobriti i advokatima, nezavisno od toga da li su u sistemu paušalnog oporezivanja, sistemu vođenja poslovnih knjiga ili u sistemu PDV, jer su svi advokati u uslovima vanrednog stanja ekonomski ugroženi – bez mogućnosti da u vanrednim okolnostima redovno obavljaju svoju profesionalnu delatnost i da ostvaruju prihode.


PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

INFORMACIJA O UREDBI VLADE
UREDBA O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA
Štampa vesti