(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ZAHTEVI KOJE JE AK BEOGRADA UPUTILA MINISTARSTVU PRAVDE I MINISTARSTVU FINANSIJA

Poštovane kolege,

U prilogu se možete upoznati sa zahtevima koje je uputila AK Beograda i to:

– zahtevom koji je upućen Ministarstvu pravde kojim se traži da Vlada Republike Srbije kao jednu od mera vanrednog stanja donese i odluku da u svim predmetima u kojima sudovi ne postupaju i u kojima se suđenja odlažu prekluzivni rokovi počinju da teku po prestanku vanrednog stanja

zahtevom koji je upućen Ministarstvu finansija da sepreispita opravdanost poreskog zaduženja advokata tokom trajanja vanrednog stanja, imajući u vidu da su u uslovima redukovanog funkcionisanja pravosuđa prihodi advokata znatno smanjeni

– zahtevom koji je upućen Ministarstvu pravde da se prilikom trebovanja zaštitnih maski, zaštitnih rukavica i zaštitnih dezinfekcijskih sredstva za potrebe Ministarstva pravde, sudova i tužilaštava pribavi kontigent ovih sredstava i za potrebe advokature

Predsednik AK Beograda

Jugoslav Tintor, advokat

ZAHTEV – PREKLUZIVNI ROKOVI

ZAHTEV- PORESKA ZADUŽENJA

ZAHTEV- ZAŠTITNA SREDSTVA

Štampa vesti