(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia

ПОЗИВ НА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА 05.06.2021.године (субота) у 11,00 часова у ВЕЛИКОЈ ДВОРАНИ САВА ЦЕНТРА

ДНЕВНИ РЕД
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УО АК БЕОГРАДА ЗА СКУПШТИНУ 05.06.2021.

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈКОМ ПОСЛОВАЊУ АК БЕОГРАДА              ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020.

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА АК БЕОГРАДА ЗА 2021.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА И ЗАМЕНИКА ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА АК БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ ОД 13.11.2018. ДО 16.03.2021.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА АК БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ ОД 13.11.2018. ДО 16.03.2021.

ПОЗИВ НА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА 12.09.2020. године (субота) у 11,00 часова у САВА ЦЕНТРУ

ДНЕВНИ РЕД

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АК БЕОГРАДА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УО АК БЕОГРАДА 1-ДЕО

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УО АК БЕОГРАДА 2-ДЕО

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА

ОДЛУКА УО АК БЕОГРАДА О ОТКАЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ ЗАКАЗАНЕ ЗА 12.09.2020.

ПОНОВНИ ПОЗИВ НА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА 08.06.2019. године (субота) у 11,00 часова у САВА ЦЕНТРУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА АК  БЕОГРАДА ЗА ПЕРИОД 10.03.2018.-10.03.2019.

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ АК БЕОГРАДА ЗА ПЕРИОД  ОД 01.01.2018. до 31.12.2018.

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА ЗА 2019.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА АК БЕОГРАДА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИЛАШТВА АК БЕОГРАДА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА АК БЕОГРАДА

ЗАПИСНИК СА ИЗБОРНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АК БЕОГРАДА ОДРЖАНЕ 04.11.2018.ГОДИНЕ


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ЗАПИСНИК  О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 04.11.2018.

РЕШЕЊЕ ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ  АКБ

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ АКБ

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Поштовани,

Управни одбор АК Београда је на седници одржаној дана 27.02.2018.године на основу члана 23.став1.тачка 22. Статута АК Београда(“Службени лист града Београда”93/2016 “Службени гласник РС 30/2017-ОУС”), донео ПОСЛОВНИК О РАДУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

ПОСЛОВНИК АК БЕОГРАДА 

ПРАВИЛНИК  ФОНДА  СОЛИДАРНОСТИ

ПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА И ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  ПРИБАВЉАЊЕМ ПОНУДА

РЕДОВНА  СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА  12.05.2018.године (субота) у 11,00 часова у САВА  ЦЕНТРУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА АК  БЕОГРАДА ЗА ПЕРИОД 10.08.2017.-10.03.2018.

УНАПРЕЂЕЊЕ НАЧИНА ФУНКЦИОНИСАЊА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

СПРОВЕДЕНА РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2014-2017

УНАПРЕЂЕН РАД НА ОДБРАНИ ИНТЕРЕСА ПРОФЕСИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ  РЕВИЗОРА ОД 01.01.2014.- 10.08.2017.

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ АК БЕОГРАДА ЗА ПЕРИОД  ОД 01.01.2017. до 31.12.2017.   и за период   10.08.2017-10.02.2018.

ПОНОВНИ ПОЗИВ НА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА 12.05.2018. године (субота) у 11,00 часова у САВА ЦЕНТРУ

ИЗМЕНА  СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

ПРЕДЛОГ ИЗМЕЊЕНОГ   СТАТУТА  АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

СТАВОВИ АДВОКАТУРЕ ПОВОДОМ ПОРЕСКОГ ПОЛОЖАЈА АДВОКАТА

СТАВОВИ АДВОКАТУРЕ ПОВОДОМ УСТАВНИХ ПРОМЕНА

СТАВОВИ АДВОКАТУРЕ ПОВОДОМ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

ПРАВНА ПОМОЋ У УСТАВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ- СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

САРАДЊА АК БЕОГРАДА И ” ИНГ-ПРО”

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА ЗА ПЕРИОД ОД КОНСТИТУИСАЊА ДАНА 13.11.2017. ГОДИНЕ ДО 19.04.2018. ГОДИНЕ.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА И ЗАМЕНИКА ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ ОД 24.10.2017. ДО 16.04.2018.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРДА У ПЕРИОДУ ОД 09.11.2017. ДО 25.04.2018.

ИНФОРМАТОР  О РАДУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА ЗА 2020.ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР  О РАДУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

1.СПИСАК АДВОКАТА ПРИВРЕМЕНИХ  ЗАСТУПНИКА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ  ОД  10.10.2019.

1.СПИСАК АДВОКАТА  ПРИВРЕМЕНИХ ЗАСТУПНИКА У ПОРЕСКИМ ПОСТУПЦИМА  ОД 10.10.2019. 

2. ДОПУНА СПИСАКА АДВОКАТА ПРИВРЕМЕНИХ  ЗАСТУПНИКА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ  ОД  28.05.2021.

2.ДОПУНА СПИСАКА АДВОКАТА ПРИВРЕМЕНИХ  ЗАСТУПНИКА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ  ОД  28.05.2021.

4. ДОПУНА СПИСКА АДВОКАТА ПРИВРЕМЕНИХ ЗАСТУПНИКА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ ОД 01.02.2022.

4. ДОПУНА СПИСКА АДВОКАТА ПРИВРЕМЕНИХ ЗАСТУПНИКА У ПОРЕСКИМ ПОСТУПЦИМА ОД 01.02.2022.

5.  ДОПУНА СПИСКА АДВОКАТА ПРИВРЕНЕНИХ ЗАСТУПНИКА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ ОД 10.08.2022.

5. ДОПУНА СПИСКА АДВОКАТА ПРИВРЕМЕНИХ ЗАСТУПНИКА У ПОРЕСКИМ ПОСТУПЦИМА ОД 10.08.2022.