(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia

POZIV NA REDOVNU SKUPŠTINU ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA 05.06.2021.godine (subota) u 11,00 časova u VELIKOJ DVORANI SAVA CENTRA

DNEVNI RED
IZVEŠTAJ O RADU UO AK BEOGRADA ZA SKUPŠTINU 05.06.2021.

IZVEŠTAJ O FINANSIJKOM POSLOVANJU AK BEOGRADA              PERIOD OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.

PLAN PRIHODA I RASHODA AK BEOGRADA ZA 2021.GODINU

IZVEŠTAJ O RADU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA I ZAMENIKA DISCIPLINSKOG TUŽIOCA AK BEOGRADA U PERIODU OD 13.11.2018. DO 16.03.2021.

IZVEŠTAJ O RADU DISCIPLINSKOG SUDA AK BEOGRADA U PERIODU OD 13.11.2018. DO 16.03.2021.

POZIV NA REDOVNU SKUPŠTINU ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA 12.09.2020. godine (subota) u 11,00 časova u SAVA CENTRU

DNEVNI RED

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE AK BEOGRADA

IZVEŠTAJ O RADU UO AK BEOGRADA 1-DEO

IZVEŠTAJ O RADU UO AK BEOGRADA 2-DEO

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU

PLAN PRIHODA I RASHODA

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA

IZVEŠTAJ O RADU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

IZVEŠTAJ O RADU DISCIPLINSKOG SUDA

ODLUKA UO AK BEOGRADA O OTKAZIVANJU SKUPŠTINE ZAKAZANE ZA 12.09.2020.

PONOVNI POZIV NA REDOVNU SKUPŠTINU ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA 08.06.2019. godine (subota) u 11,00 časova u SAVA CENTRU

IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA AK  BEOGRADA ZA PERIOD 10.03.2018.-10.03.2019.

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU AK BEOGRADA ZA PERIOD  OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

PLAN PRIHODA I RASHODA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA ZA 2019.GODINU

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA AK BEOGRADA

IZVEŠTAJ O RADU DISCIPLINSKOG TUŽILAŠTVA AK BEOGRADA

IZVEŠTAJ O RADU DISCIPLINSKOG SUDA AK BEOGRADA

ZAPISNIK SA IZBORNE SEDNICE SKUPŠTINE AK BEOGRADA ODRŽANE 04.11.2018.GODINE


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ZAPISNIK  O RADU IZBORNE KOMISIJE 04.11.2018.

REŠENJE VERIFIKACIONE KOMISIJE  AKB

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKB

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Poštovani,

Upravni odbor AK Beograda je na sednici održanoj dana 27.02.2018.godine na osnovu člana 23.stav1.tačka 22. Statuta AK Beograda(“Službeni list grada Beograda”93/2016 “Službeni glasnik RS 30/2017-OUS”), doneo POSLOVNIK O RADU ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

POSLOVNIK AK BEOGRADA 

PRAVILNIK  FONDA  SOLIDARNOSTI

PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA I TROŠKOVIMA REPREZENTACIJE

PRAVILNIK O POSTUPKU NABAVKE  PRIBAVLJANJEM PONUDA

REDOVNA  SEDNICA SKUPŠTINE ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA  12.05.2018.godine (subota) u 11,00 časova u SAVA  CENTRU

IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA AK  BEOGRADA ZA PERIOD 10.08.2017.-10.03.2018.

UNAPREĐENJE NAČINA FUNKCIONISANJA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

SPROVEDENA REVIZIJA FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA PERIOD 2014-2017

UNAPREĐEN RAD NA ODBRANI INTERESA PROFESIJE

IZVEŠTAJ  REVIZORA OD 01.01.2014.- 10.08.2017.

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU AK BEOGRADA ZA PERIOD  OD 01.01.2017. do 31.12.2017.   i za period   10.08.2017-10.02.2018.

PONOVNI POZIV NA REDOVNU SKUPŠTINU ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA 12.05.2018. godine (subota) u 11,00 časova u SAVA CENTRU

IZMENA  STATUTA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

PREDLOG IZMENJENOG   STATUTA  ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

PREDLOG POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

STAVOVI ADVOKATURE POVODOM PORESKOG POLOŽAJA ADVOKATA

STAVOVI ADVOKATURE POVODOM USTAVNIH PROMENA

STAVOVI ADVOKATURE POVODOM BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

PRAVNA POMOĆ U USTAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE- STRUČNO MIŠLJENJE

SARADNJA AK BEOGRADA I ” ING-PRO”

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA ZA PERIOD OD KONSTITUISANJA DANA 13.11.2017. GODINE DO 19.04.2018. GODINE.

IZVEŠTAJ O RADU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA I ZAMENIKA DISCIPLINSKOG TUŽIOCA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA U PERIODU OD 24.10.2017. DO 16.04.2018.

IZVEŠTAJ O RADU DISCIPLINSKOG SUDA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRDA U PERIODU OD 09.11.2017. DO 25.04.2018.

INFORMATOR  O RADU ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA ZA 2021. GODINU

INFORMATOR O RADU ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA ZA 2020.GODINU

INFORMATOR  O RADU ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA ZA 2019. GODINU

1.SPISAK ADVOKATA PRIVREMENIH  ZASTUPNIKA U PARNIČNOM POSTUPKU  OD  10.10.2019.

1.SPISAK ADVOKATA  PRIVREMENIH ZASTUPNIKA U PORESKIM POSTUPCIMA  OD 10.10.2019. 

2. DOPUNA SPISAKA ADVOKATA PRIVREMENIH  ZASTUPNIKA U PARNIČNOM POSTUPKU  OD  28.05.2021.

2.DOPUNA SPISAKA ADVOKATA PRIVREMENIH  ZASTUPNIKA U PARNIČNOM POSTUPKU  OD  28.05.2021.

4. DOPUNA SPISKA ADVOKATA PRIVREMENIH ZASTUPNIKA U PARNIČNOM POSTUPKU OD 01.02.2022.

4. DOPUNA SPISKA ADVOKATA PRIVREMENIH ZASTUPNIKA U PORESKIM POSTUPCIMA OD 01.02.2022.

5.  DOPUNA SPISKA ADVOKATA PRIVRENENIH ZASTUPNIKA U PARNIČNOM POSTUPKU OD 10.08.2022.

5. DOPUNA SPISKA ADVOKATA PRIVREMENIH ZASTUPNIKA U PORESKIM POSTUPCIMA OD 10.08.2022.