(+381 11) 3239-805 | 3239-846

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia

Поштоване колеге,

Управни одбор АК Београда је на седници одржаној 07.12.2020.године донео одлуку да се сви записници са седница Управног одбора објављују на веб сајту www.akb.org.rs, након анонимизације података у складу са Законом о заштити података о личности.

Ова одлука представља значајан искорак у правцу боље информисаности адвоката и веће транспарентности у раду органа АК Београда, јер се свим заинтересованим колегама пружа могућност да сазнају која питања се претресају на седницама УО и које одлуке се доносе.

Верујемо да ће се на овај начин отклонити могућност за манипулације на основу лажних информација о раду органа коморе и да ће се ојачати заједништво адвоката Београда. Сви заинтересовани адвокати и адвокатски приправници – чланови АК Београда могу се упознати са записницима тако што ће у прву рубрику унети своје презиме, средње слово (са тачком) и име, а у другу рубрику број своје адвокатске/приправничке легитимације.

АК Београд

NAPOMENA:

Prezime i ime se piše latiničnim pismom i velikim slovima u odgovarajućem polju

Specijalni karakteri nisu dozvoljeni (Č, Ć, Dž, Đ, Š), primer: MARKO Đ. STOŠIĆ se treba napisati kao MARKO DJ. STOSIC